Nieuws

 

(19-07-2018)

KAM Coordinator start op 6 september 2018

Bedrijven moeten steeds concurrerender zijn. De productie-organisatie moet daarvoor als een soepele machine draaien.  Hiervoor moet de ...

Lees meer ....
 
(11-07-2018)

Praktisch aan de slag met de ARBO RI&E

Een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) is wettelijk verplicht. De RI&E is een onderzoek waarin de veiligheid en gezondheid van ...

Lees meer ....
 
(21-06-2018)

Samenwerken aan meer veiligheid

Veilig werken is een onderwerp dat in Nederland vanzelfsprekend moet zijn en verankerd moet zijn in het denken en handelen van werkgevers en ...

Lees meer ....
 
(11-06-2018)

Nieuwe ESF-subsidie beschikbaar voor duurzame inzetbaarheid!

Vanaf 25 juni a.s. kunnen bedrijven subsidie aanvragen indienen voor advies ter bevordering van duurzame inzetbaarheid van werknemers. Staat ...

Lees meer ....
 
(05-06-2018)

Geslaagd!

Op 24 mei 2018 vond er weer een diploma-uitreiking van Stivako plaats. En voor de eerste keer op onze nieuwe locatie, Schiphol-Rijk. Het was een ...

Lees meer ....
 
(05-06-2018)

Voldoet u al aan de wet Algemene Verordening Gegevens-bescherming?

Bedrijven en ondernemers moesten op 25 mei j.l. klaar zijn met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Niet voldoen ...

Lees meer ....
 
(10-05-2018)

Weet u precies wat u moet doen en wat er van u verlangd wordt?

Elke ondernemer dient binnen het bedrijf een preventiemedewerker aan te stellen. Een preventiemedewerker houdt zich bezig met de dagelijkse ...

Lees meer ....
 
(20-04-2018)

Thrive-resultaten gepresenteerd op Egin Annual conference

Barcelona, 20 maart 2018, Gisteren op de eerste dag van de conferentie presenteerde Frank den Hartog de resultaten van het Thrive-project tot ...

Lees meer ....