Milieucoordinator

Om milieubeleid binnen een grafmediabedrijf goed te regelen is het noodzakelijk dat milieu breed wordt gedragen in alle lagen van de organisatie. Een milieucoördinator is voor directie een belangrijke adviseur bij het vormgeven van het milieubeleid en assistentie bij de uitvoering hiervan. Door Stivako wordt in samenwerking met het Dienstencentrum een vijftal praktische workshops georganiseerd, samen vormen zij de cursus milieucoördinator (in 5 modulen)

Modules

Module 1: Milieuwet- en regelgeving: deze workshop geeft antwoorden op de vragen: welke wet- en regelgeving is op het gebied van milieu voor een grafisch bedrijf relevant? Wanneer is deze van toepassing? En hoe kan op praktische wijze worden voldaan aan de vereisten?

Module 2: Milieubeleid: om van een goed werkend milieuzorgsysteem te kunnen spreken dient een bedrijf een duidelijk milieubeleid te hebben. Dat wil zeggen dat milieuzorg met beide benen op de grond, vanuit de praktijk, binnen een organisatie geïntegreerd dient te worden in harmonie met de zorg voor arbeidsomstandigheden en kwaliteit.

Module 3: Gevaarlijke stoffen: milieuverantwoordelijk werken houdt in dat milieuverontreiniging zoveel mogelijk wordt beperkt. De meeste risico's komen voort uit het gebruik van gevaarlijke stoffen. Verantwoord inkopen, opslag, omgang en afvoer zijn hierbij vereiste.

Module 4: Interne auditing en milieucontrole: leer een interne audit en directie beoordeling voor te bereiden, werken met verschillende auditmethodes en terugkoppeling te geven aan de mensen die zijn geaudit.

Module 5: Directie beoordeling: leer een interne audit voor te bereiden, werken met verschillende auditmethodes en terugkoppeling te geven aan de mensen die zijn geaudit.

Examen 

Deelnemers kunnen facultatief het examen Arbocoördinator afleggen (kosten €50,-). Het grote voordeel van deelname aan het examen is dat je bij een goed resultaat een certificaat van de cursus krijgt. Je zou dan optioneel door kunnen leren voor het diploma KAM-coordinator.

Inschrijven?

Klik op de datum in de kalender om het inschrijfformulier te openen. Niet al onze opleidingen, trainingen en workshops staan continue gepland. Staat er geen kalender of datum vermeld, neem dan contact op met Stivako voor meer informatie: info@stivako.nl.

Kalender

Momenteel zijn er geen data beschikbaar.