Meer rendement met duurzame inzetbaarheid

Als u zich afvraagt wat er met de term “Duurzame inzetbaarheid” wordt bedoeld, is dat een zeer terecht vraag. Veel mensen weten niet precies wat de term inhoud. Maar wist u dat bezig zijn met dit thema een hoger rendement oplevert?

Tijdens deze workshop gaan we dieper in op het genoemde thema en zal het duurzame inzetbaarheidsspel  worden gespeeld. Als werkgever of HR-professional krijgt u dus praktische tips en inzichten hoe u met dit thema binnen uw eigen bedrijf aan de slag kunt gaan.

Duurzame inzetbaarheid is een containerbegrip. Daarom is het ook zo lastig uit te leggen wat er precies mee bedoeld wordt. Maar kort gezegd gaat het bij duurzame inzetbaarheid onder andere om:

  • werkvermogen
  • vitaliteit
  • houding en gedrag
  • motivatie en visie
  • cultuur en leiderschap

De term duurzaam is hierbij van belang omdat het niet alleen gaat over de inzetbaarheid op dit moment, maar ook over de inzetbaarheid in veranderende omstandigheden, zowel in werk als privé.

De inzet en betrokkenheid van de medewerkers is bittere noodzaak om het bedrijf draaiende en succesvol te houden. Wat namelijk vaak wordt vergeten is dat de winst van het bedrijf wordt gehaald uit de medewerkers. Want investeren in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers levert geld op doordat

  • de productiviteit wordt verhoogd;
  • de medewerkers meer oplossend vermogen krijgen en leren kansen te zien in plaats van bedreigingen.

De investering voor het bijwonen van deze workshop bedraagt € 149,-.