Groene marketing in de creatieve industrie

"Groene Marketing in de Creatieve industrie" is een opleiding die specifiek ontworpen is om het personeel in de creatieve (grafi/media) industrie te helpen op het gebied van Marketing en Groene Marketing. Het is ook nuttig voor mensen die nieuw zijn in deze industrie, maar er graag een deel van (willen) uitmaken.

Deze opleiding biedt een uitgebreide keuze van hulpmiddelen aan voor het promoten van duurzaamheid, o.a. milieubewustzijn en ook het verstrekken van richtlijnen voor de uitvoering van groene marketing strategieën in kleine en middelgrote bedrijven. 

Wat is groene marketing eigenlijk?

Om de bovenstaande vraag te kunnen beantwoorden moeten we eerst vaststellen wat marketing is. Er bestaan vele verschillende definities van marketing. Maar wij vinden: "marketing is het creëren, communiceren en leveren van waarde aan een de afnemers, B2B-klanten of consumenten en dat winstgevend doen". Als men vanuit deze definitie redeneert zou groene marketing dan het winstgevend creëren, communiceren en leveren van waarde aan een doelgroep zijn, met behulp van milieu/duurzaamheidsvoordelen van een product/dienst dat ecologisch/ maatschappelijk verantwoord is geproduceerd en geleverd.

Het groene product of de groene dienst dient dan twee doelen. allereerst moet het leefmilieu worden verbeterd en ten tweede moet de klantbehoefte worden bevredigd. Dit is een duidelijke afwijking van de gangbare definities van marketing. En marketing is geen exacte wetenschap. Het is meer een "ontwerp wetenschap". Managers vertonen vaak een "besluitvormige" houding. Deze houding is erg handig in het dagelijkse operationee ingstelde bedrijfsleven, maar kan ook leiden tot een vervroegde blokkering van het proces van het zoeken naar een oplossing. Het kan in de praktijk de mogelijkheid van het vinden van een "betere oplossing", of een geschikte oplossing, voor de doelen en mogelijkheden van de organisatie, afsluiten. Dit proberen we met deze opleiding te voorkomen.

Aan welke eisen voldoen producten en diensten in groene marketing?

Wil je succesvolle groene producten en diensten produceren en leveren aan de afnemer en aansluiten bij zijn/haar behoeften? Dan moeten deze aan drie basiseisen voldoen:

  • het product of dienst levert waarde die aansluit bij duurzame waarden,
  • het product of de dienst verrijkt de kennis over product eigenschappen van de afnemer of de consument met de kennis van duurzaamheid,
  • het product of de dienst is volstrekt geloofwaardig in zijn claim groene waarde te leveren.

Modules 

De opleiding Groene Marketing in de Creatieve industrie Industrie bestaat uit vijf modules:

  • MODULE 1: Strategische Marketing en Groene Marketing
  • MODULE 2: Operationeel Marketing en milieubewust zijn
  • MODULE 3: Communicatie and communicatie van groen gedrag
  • MODULE 4: Klantenrelaties en verkoopgedrag
  • MODULE 5: Groene marketing Planning

Studiebelasting

Je volgt 7 bijeenkomsten gedurende de gehele studieperiode, in de schoolvakanties zijn er geen lessen. Naast de vakken/lessen moet je rekening houden met een studiebelasting door middel van zelfstudie, het voorbereiden van tentamens en het maken van opdrachten.

Toelating

Een vooropleidingsniveau van MBO-4 wordt als minimaal instapniveau van je verwacht. Bij twijfel kan je contact opnemen met onze opleidingscoördinator voor vrijblijvend advies. 

Erkenning diploma

Deze afstudeerrichting maakt deel uit van de opleiding Management en Marketing Creatieve industrie. Het diploma dat je hebt behaald bij deze opleiding wordt erkend door de werkgeversorganisatie KVGO.

Inschrijven?

Klik op de datum in de kalender om het inschrijfformulier te openen. Niet al onze opleidingen, trainingen en workshops staan continue gepland. Staat er geen kalender of datum vermeld, neem dan contact op met Stivako voor meer informatie: info@stivako.nl.

 

 

Kalender

Opleidingen  Locatie
10-10-2024 Schiphol-Rijk