KAM-Coordinator

Ben jij binnen jouw bedrijf verantwoordelijk voor de kwaliteit-, arbo- en milieucoördinatie? Speciaal voor iedereen die praktische kennis wil vergaren over kwaliteit, arbo en mileu is de opleiding KAM-Coördinator in het leven geroepen. In samenwerking met het Dienstencentrum heeft Stivako een drietal praktische cursussen georganiseerd, die samen de opleiding KAM-Coördinator vormen.

Cursus: Kwaliteitcoordinator

Om als soepele machine te draaien moeten kwaliteit, en de zorg daarvoor, op alle niveaus binnen een bedrijf actief leven. Een kwaliteitcoördinator is bij uitstek dé persoon die het beleid rondom kwaliteit vormgeeft en bewaakt. Lesonderwerpen in de cursus: ISO 9001 norm, proces- en orderstroom beheersing, continuering en verbetering, kwaliteitsregistratie en -bewustzijn en interne auditing en directiebeoordeling.

Cursus: Arbocoordinator

Een arbocoördinator is dé adviseur bij het vormgeven en uitvoeren van het arbobeleid binnen het bedrijf. Ken je weg binnen arbo-land en realiseer een gezond en veilig werkklimaat! Lesonderwerpen in de cursus: gevaarlijke stoffen, machineveiligheid en geluid, BHV en inrichting van gebouwen, psychosociale arbeidsbelasting en fysieke belasting en arbo- & verzuimbeleid en re-integratie

Cursus: Milieucoordinator

Om milieubeleid binnen een grafmediabedrijf goed te regelen is het noodzakelijk dat milieu breed wordt gedragen in alle lagen van de organisatie. Een milieucoördinator is voor directie een belangrijke adviseur bij het vormgeven van het milieubeleid en assistentie bij de uitvoering hiervan. Lesonderwerpen in de cursus: milieuwet- en regelgeving, milieubeleid, gevaarlijke stoffen, directie beoordeling en interne auditing en milieucontrole

Examen 

De volgende stap examen (facultatief). Deelnemers kunnen facultatief per cursus (deelonderwerp) een examen afleggen. Bij goed resultaat van alle drie de examens krijgt de deelnemer het diploma KAM-Coördinator. Indien u al een certificaat van Stivako voor de cursus arbocoördinator of milieucoördinator bezit, krijgt u vrijstelling voor deze onderdelen. Voor de deelnemers aan deze opleiding zijn er geen kosten van deelname aan de drie examens.

Studiebelasting

Naast de vakken/lessen moet je rekening houden met een studiebelasting door middel van zelfstudie, het maken van opdrachten en het voorbereiden van examens.

Toelating

Er is geen minimaal vooropleidingsniveau voor deze opleiding vastgesteld.

Erkenning diploma

Het diploma dat je behaald bij deze opleiding wordt erkend door de werkgeversorganisatie Koninklijke KVGO. De kosten van deelname aan de drie examens van de opleiding KAM-Coördinator is gratis.

Op aanvraag

Deze opleiding wordt alleen gegeven op aanvraag of Incompany. Het aanvragen van meer informatie kan via 020-543 55 25 of via ons contactfomulier.