Incompany, coaching en gedragsanalyse

Mensen vervullen in toenemende mate een sleutelrol binnen het bedrijf. Waar vroeger het technische bedrijf de meeste medewerkers telden zijn het nu vaak de verkoop, ordermanagement en ICT-afdelingen waar veel mensen dagelijks druk bezig zijn. Daarnaast zitten we in een stroomversnelling van ontwikkelingen waarbij de competenties van mensen voortdurend moeten wijzigen. Iedere nieuwe situatie vraagt weer andere competenties van de organisaties en haar medewerkers. De huidige tijd met zijn snelle veranderingen vraagt om flexibiliteit en aanpassingsvermogen. De kwaliteit van de mensen in het bedrijf maken het verschil tussen succesvol zijn of niet.

Wat kan je van ons verwachten

Stivako kan uw bedrijf op diverse manieren ondersteunen:

  • Incompany opleiden en trainen: Stivako kan vrijwel elke opleidingsvraag invullen met een opleiding of training op maat in uw bedrijf.
  • Coaching van directie, staf of medewerkers: Coaching is een vorm van opleiden met maximale aandacht voor de mens. Coaching kan op alles betrekking hebben: vaardigheden, zelfvertrouwen, conflicten, samenwerking en persoonlijke groei. Coaching is vooral iemand in de spiegel laten kijken en hem/haar bewust maken van gedrag. 
  • Persoonlijke Profiel Analyse (PPA): deze methodiek kunt u gebruiken om de competenties (kennis, vaardigheden en houdingsaspecten) van uzelf of uw medewerkers te meten. Hierdoor kunt u samen beter bepalen waar en hoe de medewerker in uw bedrijf kan worden ingezet.
  • Gedragsanalyse: is een combinatie van een digitale tool en een of meerdere sessies waarin interventies plaats vinden om het gedrag van een medewerker effectief te doen zijn in uiteenlopende situaties. 

Meer informatie?

Heeft u vragen? Of wilt u een afspraak voor een vijblijvend gesprek? Bel ons:  (0031) (0)638031052  of maak gebruik van het contact-formulier om meer informatie te vragen.

De leveringsvoorwaarden vindt u hier.