Sign Management Opleidingen

Stivako heeft twee opleidingen ontwikkeld specifiek gericht op Sign bedrijven. Er is in de sector een breed aanbod voor beroepsgerichte (technische) opleidingen. Echter er zijn weinig opleidingen gericht op de Sign met de focus op de bedrijfsvoering.
Speciaal voor mensen die al werkzaam zijn in het Sign bedrijf zijn de Sign Management Opleidingen I en II (Basis en Vervolg) ontwikkeld, gericht op medewerkers die de ambitie hebben door te groeien binnen het eigen bedrijf, bijvoorbeeld in de rol van productieleider, bedrijfsleider, verkoper of ordermanager/accountmanager.

Sign Management Opleiding I (SMO I)

De opleiding Sign Management Basis geeft u een introductie in de meest relevante zaken die bij de bedrijfsvoering komen kijken. Via mondelinge lessen, huiswerk en (groeps)opdrachten werkt u aan uw kennis, vaardigheden en houdingsaspecten die bij staf- en kaderfuncties passen.

Sign Management Opleiding II (SMO II)

De opleiding Sign Management Vervolg geeft u de verdieping op een aantal aspecten van de kennis, vaardigheden en houdingsaspecten die bij staf- en kaderfuncties passen en geeft een verdieping op een antaal vakken die bij de introductie in de Sign Management Opleiding Basis aan de orde zijn gekomen. Daarnaast komen worden nieuwe onderwerpen geintroduceerd en werkt u aan uw ontwikkeling door persoonlijke praktijk opdrachten en training van vaardigheden.