Innovatie

Wat is innovatie?

Innovatie of vernieuwing heeft betrekking op nieuwe ideeën, goederen, diensten en processen. Innovatie kan plaatsvinden binnen organisaties maar ook binnen bredere - sociale - verbanden. Het proces van innoveren (innovatieproces) omvat het geheel van menselijke handelingen gericht op vernieuwing (van producten, diensten, productie-processen, etc.).

Innovatie is meer dan alleen een technische verbetering. Innovatie kan ook in bijvoorbeeld management of marketing plaatsvinden. De gevolgen van het op een nieuwe wijze toepassen van een bestaand product kunnen even groot zijn als de gevolgen van de introductie van het product zelf. Zo is de komst van het internet een technische innovatie, die zonder de ontwikkeling van e-business-strategieën waarschijnlijk minder succesvol zou zijn geweest. Innovaties zijn dan ook anders dan uitvindingen. Een ontdekking die nooit uit het laboratorium komt, blijft een uitvinding. Pas als een ontdekking in productie genomen wordt en waarde voor de onderneming toevoegt, zelfs als dat in de vorm van kostenbesparingen is, kan het een innovatie genoemd worden.

Wat doet Stivako met innovatie?

Stivako heeft het penvoerderschap toegewezen gekregen voor een cluster van 12 MKB bedrijven om met overheidssubsidie innovaties te kunnen uitvoeren vanuit de IPC-regeling (Innovatie Prestatie Contract). De overheid heeft Stivako aangewezen om deze bedrijven te begeleiden om hun innovatie succesvol uit te kunnen voeren. Het gaat hier om gezamenlijke innovaties van twee of meer bedrijven gedurende een projectperiode van twee jaar. Het bedrag dat een individueel bedrijf maximaal krijgt is € 25.000,-. 

Heeft u wellicht een goed idee op de plank liggen of bent u daar nu over aan het nadenken? Of mist u net even dat financiële duwtje in de rug. Laat het ons dan  weten. Wellicht goed om na te denken over innovaties voor 2015 of daarna.

Als u  meer informatie wilt over deze Innovatie subsidies wilt weten bel ons dan. 

Meer informatie?

Heeft u vragen? Of wilt u een afspraak voor een vijblijvend gesprek? Maak gebruik van het contactformulier om meer informatie te vragen.

De leveringsvoorwaarden vindt u hier.