Kwaliteitcoordinator

Om als soepele machine te draaien moeten kwaliteit, en de zorg daarvoor, op alle niveaus binnen een bedrijf actief leven. Een kwaliteitcoördinator is bij uitstek dé persoon die het beleid rondom kwaliteit vormgeeft en bewaakt. Door Stivako wordt in samenwerking met het Dienstencentrum een vijftal praktische workshops georganiseerd en samen vormen zij de cursus kwaliteitcoördinator.

Modules

Module 1: ISO 9001 norm: leer het belang van de ISO norm, hoe je er mee om kan gaan, de essentie van kwaliteitsmanagement ISO 9001 ‘nieuwe stijl’ (High Level Structure) en hoe deze naar jouw bedrijf te vertalen is.

Module 2: Proces- en orderstroom beheersing: een bedrijf levert goed werk af wanneer de uitkomst van het productieproces voorspelbaar is en het resultaat voldoet aan de kwaliteitsnormen. Leer in deze module hoe dit te realiseren is.

Module 3: Continuering en verbetering: een goed systeem valt of staat met de discipline om het systeem continu te verbeteren en up-to-date te houden. Je leert de Plan-Do-Check-Act Methode toe te passen waarbij de koppeling wordt gemaakt van beleid naar doelen en vervolgens naar concrete acties.

Module 4: Kwaliteitsregistratie en -bewustzijn: zeer belangrijk is de registratie van de kwaliteit van het bedrijf en het bewustzijn hierover. Denk hierbij aan klachtenregistratie (van zowel interne als externe partijen). Naast klachten is het ook belangrijk dat verbeterpunten en/of complimenten worden geregistreerd.

Module 5: Interne auditing en directiebeoordeling: leer een interne audit voor te bereiden, werken met verschillende auditmethodes en terugkoppeling te geven aan de mensen die zijn geaudit.

Examen 

Deelnemers kunnen facultatief het examen Kwaliteitcoördinator afleggen (kosten €50,-). Het grote voordeel van deelname aan het examen is dat je bij een goed resultaat een certificaat van de cursus krijgt. Je zou dan optioneel door kunnen leren voor het diploma KAM-coördinator.

Inschrijven?

Klik op de datum in de kalender om het inschrijfformulier te openen. Niet al onze opleidingen, trainingen en workshops staan continue gepland. Staat er geen kalender of datum vermeld, neem dan contact op met Stivako voor meer informatie: info@stivako.nl.

 

 

Kalender

Momenteel zijn er geen data beschikbaar.