Arbocoordinator

Een Arbocoördinator is dé adviseur bij het vormgeven en uitvoeren van het arbobeleid binnen het bedrijf. Ken je weg binnen arbo-land en realiseer een gezond en veilig werkklimaat. Door Stivako wordt in samenwerking met het Dienstencentrum een vijftal praktische workshops georganiseerd, samen vormen zij de cursus Arbocoördinator:

Modules

Module 1: Gevaarlijke stoffen: oefen actief met het in kaart brengen van gevaarlijke stoffen en het beoordelen van stoffen op hun risico's.

Module 2: Machineveiligheid en geluid: met welke arbo-technische eisen moet je rekening houden bij de aanschaf van machines? En hoe kun je geluid in kaart brengen zodat je preventief geluidsschade bij medewerkers kan voorkomen?

Module 3: BHV en inrichting van gebouwen: je krijgt praktische informatie aangeleverd ten aanzien van het opzetten van een BHV- en het bedrijfsnoodplan.

Module 4: Psychosociale arbeidsbelasting en fysieke belasting: leer wat psychosociale arbeidsbelasting is en hoe je dit in kaart kunt brengen. Ook wordt uitgebreid ingegaan op de ergonomische knelpunten binnen de grafimedia: beeldschermwerk, repeterende handelingen, staand werk, tillen en dragen, duwen en trekken.

Module 5: Arbo- & verzuimbeleid en reïntegratie: na deze bijeenkomst weet je wat onder Arbobeleid wordt verstaan en wat de minimale vereisten zijn waaraan een organisatie moet voldoen omtrent arbeidsomstandigheden.

Examen 

Deelnemers kunnen facultatief het examen Arbocoördinator afleggen (kosten €50,-). Het grote voordeel van deelname aan het examen is dat je bij een goed resultaat een certificaat van de cursus krijgt. Je zou dan optioneel door kunnen leren voor het diploma KAM-coordinator.

Inschrijven?

Klik op de datum in de kalender om het inschrijfformulier te openen. Niet al onze opleidingen, trainingen en workshops staan continue gepland. Staat er geen kalender of datum vermeld, neem dan contact op met Stivako voor meer informatie: info@stivako.nl.

Kalender

Momenteel zijn er geen data beschikbaar.