Energiecoordinator Vervolg

Opwarming van de aarde is een wetenschappelijk feit. Daarom zijn alle bedrijven in Nederland wettelijk verplicht gesteld om aantoonbaar aan de slag te gaan met energiereductie. De Omgevingsdiensten zien toe op naleving van de wet.

Om als bedrijf adequaat aan de slag te kunnen gaan met het reduceren van het energieverbruik, is het van groot belang dat dit gecoördineerd gebeurd. In aansluiting op de opleiding Energiecoördinator Basis  volgt de opleiding Energiecoördinator Vervolg die inzoomd op de energiemanagementaspecten van het bedrijf. Door Stivako wordt in samenwerking met het Dienstencentrum deze vervolgopleiding Energiecoördinator Vervolg georganiseerd, bestaande uit vier dagdelen.

Modules

Module 1: Energiemonitoring
Meten = weten, de essentie van energiezorg. Deze module gaat in op alle aspecten rond energiemonitoring en leert de deelnemers inzien dat het monitoren van hun eigen energieconsumptie van groot belang is om op verantwoorde wijze tot de juiste energiebesparingsmaatregelen te komen. Ook wordt dieper ingegaan op de Energieverdeelstaat, wat de Energie RI&E onderscheidt van alle andere inventarisatiemethodieken in Nederland. Hierdoor wordt het berekenen van een juiste terugverdientijd (TVT) vele malen realistischer en kan op een constructievere manier overleg gevoerd worden met de Omgevingsdienst, met betrekking tot de economische haalbaarheid van bepaalde verplicht gestelde energiebesparingsmaatregelen.

Module 2 en 3: Energiebeleid
Om energiezorg een blijvende plaats binnen de organisatie te geven, is het van belang om dit onderwerp in de bestaande structuren van het bedrijf te integreren. Via deze module worden de deelnemers getraind in het zelfstandig opzetten van een energiebeleid en een energiemanagementsysteem, conform de ISO 50001. Na het volgen van de voorgaande modules is de stap naar het opzetten van een ISO 50001-systeem minder groot. Tijdens de bijeenkomst komen alle aspecten van de High Level Structure (van ISO) aan bod en de specifieke aspecten die voor energie gelden.

Module 4: Interne auditing en directiebeoordeling

Om een energiemanagementsysteem op niveau te houden, is het essentieel dat deze periodiek gecontroleerd en aangepast wordt. Dit wordt de Verbetercyclus van Deming genoemd: Plan-Do-Check-Act, wat tevens de basis vorm voor de directiebeoordeling en het opstellen van nieuwe verbeterdoelen (KPI’s). De deelnemers leren in deze module hoe zij een interne audit moeten voorbereiden, uitvoeren en rapporteren, met als doel dat de organisatie gemotiveerd wordt om aan continue verbetering van haar prestaties te werken.
Na deze module is het bedrijf klaar om voor een officieel ISO 50001-certificaat op te gaan.

Examen 

Deelnemers kunnen facultatief het examen Energiecoördinator Vervolg afleggen (kosten €50,-). Het grote voordeel van deelname aan het examen is dat je bij een goed resultaat een certificaat van de opleiding krijgt. 

Inschrijven?

Klik op de datum in de kalender om het inschrijfformulier te openen. Niet al onze opleidingen, trainingen en workshops staan continue gepland. Staat er geen kalender of datum vermeld, neem dan contact op met Stivako voor meer informatie: info@stivako.nl.

Kalender

Momenteel zijn er geen data beschikbaar.