Management Training & Assessment

Met minder mankracht moeten we tegenwoordig hetzelfde werk verrichten. Het beste uit mensen naar boven halen vraagt om goed leiderschap, maar leiding geven aan een bedrijf kan soms ook eenzaam zijn. Weet u waar uw talenten liggen, uw sterkten? En welke sterkten heeft uw bedrijf nodig? Deze vragen gaan wij met u bespreken en beantwoorden in de volgende vier modulen:

Module 1: Persoonlijkheidsassessment:  Gestart wordt met de beschrijving van uw persoonlijk profiel. Dit doen we met behulp van de Persoonlijke Profiel Analyse (PPA). De PPA geeft inzicht in het werkgedrag van mensen. In een overzichtelijk rapport krijgt u een goed beeld van uzelf. Bijvoorbeeld over hoe u communiceert, wat u motiveert in het werk, hoe u zichzelf ziet en hoe u zich gedraagt onder druk.

Module 2: Leidinggeven: centraal staat hier uw eigen leidinggeven. Wat is uw stijl van leidinggeven? Hoe effectief en efficiënt bent u daarin? Wij gebruiken onder andere de uitkomsten van uw PPA om het eigen gedrag in kaart te brengen.

Module 3: Talentontwikkeling:  Deze module gaat in op de talentontwikkeling van uw medewerkers in combinatie met wat uw bedrijf nodig heeft.  Hoe herkent u belangrijke competenties bij uw medewerkers? Hoe ontwikkelt u hun mogelijkheden voor uw bedrijf?

Module 4: Individueel advies (in twee bijeenkomsten): Deze module is bedoeld voor persoonlijk advies. Het gaat hier dus om maatwerk. Uw concrete situatie staat centraal.  Wat kunt u doen om effectiever te zijn in het benutten van de aanwezige en te ontwikkelen competenties van uzelf en uw medewerkers? 

Locatie en kosten

U kunt thuis de Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) online doen.  De modules 2 en 3 volgt u in een (kleine) groep in Schiphol Rijk. Het persoonlijk advies in module 4 vindt plaats in twee bijeenkomsten en is altijd op afspraak.

De kosten bedragen voor KVGO-leden € 1550-, voor niet-leden zijn de kosten € 1.650,-.