Management Training & Assessment

Deze opleiding kent twee richtingen, een gericht op leidinggeven, de tweede is gericht op workflowmanagement. Beide opleidingen kunnen ook incompany worden gegeven.

Met minder mankracht moeten we tegenwoordig hetzelfde werk verrichten. Het beste uit mensen naar boven halen vraagt om goed leiderschap, maar leiding geven aan een bedrijf kan soms ook eenzaam zijn. Weet u waar uw talenten liggen, uw sterkten? En welke sterkten heeft uw bedrijf nodig? Deze vragen gaan wij met u bespreken en beantwoorden in de volgende vier modulen:

Module 1: Assessment:  Gestart kan worden met de beschrijving van uw persoonlijk profiel (indien u voor de optie leidinggeven heeft gekozen) of kennisoverdracht met betrekking tot workflowanalyse (dit is afhankelijk van de keuze mbt module 2). De gedragsanalyse doen we met behulp van de Persoonlijke Profiel Analyse (PPA). De PPA geeft inzicht in het werkgedrag van mensen. In een overzichtelijk rapport krijgt u een goed beeld van uzelf. Bijvoorbeeld over hoe u communiceert, wat u motiveert in het werk, hoe u zichzelf ziet en hoe u zich gedraagt onder druk. De kennis van de workflow wordt overgedragen met de eigen situatie binnen het bedrijf als uitgangspunt.

Keuze Module 2: Leidinggeven: centraal staat hier uw eigen leidinggeven. Wat is uw stijl van leidinggeven? Hoe effectief en efficiënt bent u daarin? Wij gebruiken onder andere de uitkomsten van uw PPA om het eigen gedrag in kaart te brengen.

Keuze Module 2: Workflow analyse
Beheersing van het primaire proces is noodzakelijk om concurrerend te kunnen blijven produceren. Het voorkomen van onnodige fouten en onnodige handelingen in het primaire proces zorgen voor een gedegen beheersing van het proces. Hiervoor dient eerst een analyse gemaakt te worden van mogelijke risico’s op verstoringen in ieder afzonderlijke processtap.

Module 3: Competentie/Talentontwikkeling:  Deze module gaat in op de competentie/talentontwikkeling van uw medewerkers in combinatie met wat uw bedrijf nodig heeft.  Hoe herkent u belangrijke competenties bij uw medewerkers? Hoe ontwikkelt u hun mogelijkheden voor uw bedrijf?

Module 4: Individueel advies (in twee bijeenkomsten): Deze module is bedoeld voor persoonlijk advies. Het gaat hier dus om maatwerk. Uw concrete situatie staat centraal.  Wat kunt u doen om effectiever te zijn in het benutten van de aanwezige en te ontwikkelen competenties van uzelf en uw medewerkers? 

Locatie en kosten

U kunt thuis de Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) online doen. De modules 2 en 3 volgt u in een (kleine) groep. Het persoonlijk advies in module 4 vindt plaats in twee bijeenkomsten en is altijd op afspraak.

De kosten bedragen voor KVGO-leden € 1550-, voor niet-leden zijn de kosten € 1.650,-. 

Inschrijven?

Klik op de datum in de kalender om het inschrijfformulier te openen. Niet al onze opleidingen, trainingen en workshops staan continue gepland. Staat er geen kalender of datum vermeld, neem dan contact op met Stivako voor meer informatie: info@stivako.nl.

Kalender

Momenteel zijn er geen data beschikbaar.