Veilig omgaan met gevaarlijke stoffen

De Arbowet verplicht werkgevers om hun personeel goed voor te lichten over het werk dat zij uitvoeren en over de daaraan verbonden veiligheids- en gezondheidsrisico's. Naast de voorlichting over de veiligheids- en gezondheidsrisico's in het bedrijf, dient de werkgever de werknemer ook te wijzen op de maatregelen die risico’s helpen voorkomen en beperken. Medewerkers zijn van hun kant verplicht om zelf ook actief bezig te zijn met veilig werken en het voorkomen van risico's.

De workshop “Veilig omgaan met gevaarlijke stoffen in de praktijk” besteedt aandacht aan alle aspecten waar medewerkers mee in aanraking kunnen komen bij de omgang met gevaarlijke stoffen. Te denken hierbij valt aan de inkoop, opslag, gebruik en afvoer van gevaarlijke stoffen. De workshop is laagdrempelig en is geschikt voor alle medewerkers die hiermee te maken hebben. Deelnemers zijn na afsluiting van de workshop (twee dagdelen) voldoende geïnstrueerd om veilig met gevaarlijke stoffen te kunnen werken. 

Inhoud workshop

Tijdens de workshop behandelen we de volgende onderwerpen:

  • Arbowet en gevaarlijke stoffen
  • Verantwoordelijkheid werkgevers en werknemers
  • Inkoop van gevaarlijke stoffen
  • Opslag van gevaarlijke stoffen
  • Gebruik van gevaarlijke stoffen
  • Afvoer van gevaarlijke stoffen. 

Voor wie?

De workshop, bestaande uit twee dagdelen, zijn geschikt voor iedereen die te maken heeft of krijgt met gevaarlijke stoffen. Voor iedereen die zich bezig houdt met het inkopen, opslaan, gebruiken en afvoeren van gevaarlijke stoffen. 

Certificaat

Na afsluiten van de workshops ontvangt de deelnemer een certificaat. Dit certificaat is een persoonlijk bewijs van deelname. 

Waar, wanneer en kosten

Deze workshop wordt gegeven op aanvraag of Incompany. Voor data van deze workshop op open inschrijving georganiseerd, zie kalender of inschrijfformulier. 

De workshop vindt plaats bij Stivako, van 16.00 tot 19.00 uur.

Kosten: € 395,-. excl. btw.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stivako via e-mail: info@stivako.nl

Kalender

Momenteel zijn er geen data beschikbaar.