Meer informatie

Stivako voert veel verschillende activiteiten uit. Hieronder een overzicht van de belangrijkste activiteiten die wij tot ons rekening nemen:

  • Het uitvoeren van onderwijs, trainingen en workshops zowel incompany of voor  groepen ondernemers, bedrijven of haar medewerkers als door middel van open inschrijving;
  • Doen van onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, in  projecten van tijdelijke aard met wisselende samenstelling zowel nationaal als internationaal al dan niet in samenwerking met kennisinstellingen in Nederland en/of Europa;
  • Het signaleren, stimuleren en begeleiden van vernieuwingen in het MKB-bedrijf in de creatieve- en communicatie sector en met name binnen de grafimedia branche;
  • Het vormen van netwerken, onder andere de zogenaamde ‘leren van elkaar- netwerken’,  waarbinnen bedrijven uit de doelgroep rechtstreeks kunnen communiceren, ideeën, informatie, adviezen en diensten uitwisselen en samenwerken met als doel het ontwikkelen en introduceren van innovatieve producten en diensten, marktstrategieën etc.;
  • Het geven van voorlichting en verzorgen van kennisoverdracht voor en door bedrijven uit de doelgroep, via websites, publicaties en het verspreiden van nieuwsbrieven of  het organiseren van evenementen;
  • Het optreden als penvoerder voor collectieven van bedrijven en het voeren van projectmanagement voor de activiteiten die deze collectieven ontplooien;
  • Het (doen) realiseren van ketenoptimalisaties door producten en diensten die een bijdrage kunnen leveren aan het transparanter maken van de waardeketens;
  • Het behartigen van de belangen op het gebied van innovatie voor de bedrijven uit de doelgroep;
  • Het verwerven van (aanvullende) financiële middelen voor de activiteiten die door de stichting worden ontwikkeld om de doelstellingen te kunnen realiseren.

Preferred supplier KVGO

Stivako werkt, als preferred supplier van het KVGO, met kortingen voor leden van deze brancheorganisatie. Je ziet deze besparing terug in de tariefstelling. Wij investeren voortdurend in de ontwikkeling van hoogwaardige diensten en producten om je naar beste vermogen te kunnen ondersteunen bij de bedrijfsvoering. Daarnaast erkent het KVGO de diploma's van de diverse opleidingen binnen de sector.

Subsidie via A & O fonds Grafimedia

Het A&O Fonds Grafimediabranche geeft subsidie op diverse opleidingen van Stivako. Werkgevers kunnen hierdoor subsidie verkrijgen op het gebied van scholing. Concreet betekent dit dat bedrijven voor hun werknemers subsidie kunnen ontvangen op de gemaakte opleidingskosten.

Kijk bij de betreffende opleidingen of deze in een jaar in aanmerking komen voor subsidie van het  A&O Fonds Grafimediabranche.

Meer informatie over de subsidieregeling is te vinden op www.aenofondsgrafimedia.nl.