Projecten in aanvraag

Stivako werkt samen met veel  bedrijven en organisaties in Nederland en Europa aan het formuleren en indienen van projectvoorstellen. Deze projecten spelen in op plannen geïnitieerd door de Nederlandse of Europese overheden. Zowel in thematiek, projectvorm en -duur verschillen deze projecten van elkaar. De projecten zijn gericht op innovatie, kennisverspreiding om de grafimedia secor en de creatieve industrie te versterken.

Op dit moment zijn er geen projecten in ontwikkeling of aanvraag: