Introductie in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Bent u ook gemotiveerd om structureel bij te dragen aan een betere wereld? Of misschien kijkt u vooral naar de opbrengsten van MVO, een effectievere organisatie, een betere profilering of gemotiveerde medewerkers? Allemaal zaken die bewezen hebben altijd geld op te leveren.

ISO 26000 is een internationale richtlijn die ondernemers ondersteunt bij de invoering van MVO. Klanten, zoals de Nederlandse Overheid zullen gaan vragen of gaan eisen dat
een Grafimedia bedrijf op een maatschappelijk verantwoorde onderneemt en produceert.

Deze workshop geeft een introductie op MVO, geeft inzicht in wat MVO is en hoe u ermee aan de slag kunt in uw eigen bedrijf.

Doelgroep

De workshop is gericht op directie, management en medewerkers van het Grafimedia bedrijf dat zich oriënteert op MVO of daarmee wil starten.

MVO-norm Grafimedia

De workshop sluit aan op de MVO-norm zoals die is vastgesteld voor de Grafimedia branche. Deze norm is door het branche-certificatie instituut SCGM vastgesteld. De norm is te downloaden op de SCGM-website.

Waar, wanneer en kosten

Deze workshop wordt veelal gegeven op aanvraag of Incompany. In 2015 wordt deze ook d.m.v. open inschrijving georganiseerd. Kijk hiervoor op de planning.
Het aanvragen van meer informatie kan via 020-543 5670 of het contactformulier.