Introductie in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Bent u ook gemotiveerd om structureel bij te dragen aan een betere wereld? Of misschien kijkt u vooral naar de opbrengsten van MVO, een effectievere organisatie, een betere profilering of gemotiveerde medewerkers? Allemaal zaken die bewezen hebben altijd grote voordelen, ook financieel) op te leveren.

ISO 26000 is een internationale richtlijn die ondernemers ondersteunt bij de invoering van MVO. Klanten, zoals de Nederlandse Overheid zullen gaan vragen of gaan eisen dat een Grafimedia bedrijf op een maatschappelijk verantwoorde wijze onderneemt en produceert.

Inhoud Workshop

  • Wat is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?
  • Waarom is MVO belangrijk?
  • Met welke aspecten van MVO kan uw bedrijf mee te maken hebben?
  • Welke voordelen biedt MVO voor uw bedrijf?
  • Hoe kunt u MVO in uw bedrijf (meer) integreren in de bedrijfsvoering?

Doelgroep

De workshop is gericht op directie, management en medewerkers die zich oriënteren op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in het grafimedia bedrijf.

MVO-norm Grafimedia/Creatieve Industrie

De workshop sluit aan op de MVO-norm zoals die is vastgesteld voor de Grafimedia branche en Creatieve Industrie. Deze norm is door het branche-certificatie instituut SCGMen SCCI vastgesteld. De norm is te downloaden op de SCGM-website.

Waar, wanneer en kosten

Deze workshop wordt veelal gegeven op aanvraag of Incompany. In 2018 wordt deze ook d.m.v. open inschrijving georganiseerd. 

Locatie: Utrecht

Data: zie kalender en inschrijfformulier, lestijden: 15.00-18.00 uur.

Prijs: € 149,- excl. btw

Het aanvragen van meer informatie kan via het contactformulier.

Kalender

Momenteel zijn er geen data beschikbaar.