Preventiemedewerker Grafimedia

De preventiemedewerker is een medewerker die een aantal specifieke taken rond Arbozorg toebedeeld krijgt. Hierbij speelt de webversie van de ARBO Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) een belangrijke rol. Bij bedrijven met minder dan 25 medewerkers kan de directeur de taken van de preventiemedewerker zelf uitvoeren, mits hij/zij daar voldoende kennis over bezit. Van bedrijven met meer dan 25 medewerkers wordt verwacht dat de directeur in overleg met de werknemers een officiële preventiemedewerker aanstelt. De preventiemedewerker (of de directeur) moet op zijn of haar taak berekend zijn. In veel gevallen is dan ook extra training nodig om aan de nieuwe Arbo-wetgeving te kunnen voldoen. Daarom biedt Stivako in samenwerking met het Dienstencentrum een op de bedrijfstak toegesneden training aan van drie dagdelen.

Inhoud training:

 •     Wettelijke taken preventiemedewerker
 •     De functie, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de preventiemedewerker
 •     Adviseren, communiceren en omgaan met weerstand
 •     De preventiemedewerker in de praktijk
 •     Huiswerkopdracht: RI&E en voorbereiden presentatie rond risico's
 •     Structuur en inhoud van de RI&E
 •     De risico's in het grafimedia bedrijf
 •     Opzetten van een Arbo-project
 •     Aansprakelijkheid
 •     Uitwisselen van ervaringen
 •     Arbocatalogus thema's in een vogelvlucht
 •     Arbo wetgeving

Examen (facultatief)

Deelnemers kunnen facultatief een examen afleggen. 

Studiebelasting

Je volgt 3 bijeenkomsten gedurende de gehele studieperiode, in de schoolvakanties zijn er geen lessen. Daarnaast moet je rekening houden met zelfstudie, tijd voor het voorbereiden en maken van tentamens,werkstukken/ opdrachten. De lessen vinden plaats tussen 18.00-21.00 uur.

Prijs KVGO-leden

De prijs voor KVGO-leden bedraagt 835 euro (inclusief examen). Voor niet KVGO-leden kost de training 920 euro (inclusief examen).