Subsidies

A&O Fonds Grafimediabranche

Het A&O Fonds Grafimediabranche geeft subsidie op diverse opleidingen van Stivako. Werkgevers kunnen hierdoor subsidie verkrijgen op het gebied van scholing. Concreet betekent dit dat bedrijven voor hun werknemers tot 30-40% A&O subsidie kunnen ontvangen op de gemaakte opleidingskosten of klik hier!.

Kijk bij de betreffende opleidingen of deze in een jaar in aanmerking komen voor subsidie van het  A&O Fonds Grafimediabranche.

Meer informatie over de subsidieregeling is te vinden op www.aenofondsgrafimedia.nl.

O&A fonds Zeefdruk & Sign Opleidings- & Arbeidsmarkt

De ZSO stimuleert het opleiden van de medewerkers in de branche door op veel cursussen een subsidie te verlenen.  Voor opleidingen kan een aanvraag bij het fonds worden ingediend. Uiteindelijk beslist het bestuur of de opleiding gesubsidieerd wordt. De hoogte van de subsidie is mede afhankelijk van het soort opleiding en kan oplopen tot 50% van het cursusgeld.

Sinds 2005 beschikt de ZSO over een eigen O&A fonds. Z&S-O&A staat voor: Zeefdruk & Sign Opleidings- & Arbeidsmarkt fonds.

Meer informatie over de subsidieregeling is te vinden op de website van ZSO A&O-fonds.