IPCi 

Om competitief te kunnen zijn moet het MKB-bedrijf innoveren. Innoveren betekent ondernemen. En bij ondernemen gaat het om geld verdienen. Gelukkig ziet de overheid dit ook en steekt zij, door middel van subsidie, geld in bedrijven om innovaties mogelijk te maken. Dit subsidieprogramma heet IPC (Innovatie Prestatie Contracten).

Innovaties die collectief ontwikkeld worden in een IPC- netwerk van bedrijven, richten zich op procesverbetering, ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, het ontwikkelen van nieuwe functionaliteiten voor communicatieproducten of het ontwikkelen van media en diensten (denk bijvoorbeeld aan 3D-printing). De bedrijven richten zich op een gezamenlijke innovatie (een collectief) en op een eigen bedrijfsspecifieke innovatie.  De samenwerkingsverbanden worden door de overheid via Agentschap NL ondersteund met de IPC-regeling.

In dit project ondersteunt de Stivako bedrijven gedurende twee jaar in hun ontwikkelingsproces. De bedrijven, lid van het IPCI-platform, ontwikkelen in teams van nieuwe producten, diensten of interne systemen om hun productieprocessen te verbeteren. Het project wordt gesteund door de Nederlandse overheid.

Stivako heeft de rol als penvoerder en coördineert  de samenwerking tussen de deelnemende bedrijven. Het IPC-project wordt in samenwerking met Syntens (nu de Kamer van Koophandel) georganiseerd. De projectleider KvK is Jacques Walinga. De IPCi netwerken zijn actief gedurende een periode van twee jaar. De adviseurs van het Dienstencentrum waren betrokken als adviseur van aanvragende bedrijven bij de startfase. Zij adviseren individuele deelnemers.