Is het hebben van een preventie-medewerker noodzaak?

Ieder (grafimedia) bedrijf dient een preventiemedewerker aan te stellen. Dat is inmiddels gelukkig algemeen bekend. Het komt slechts zelden voor dat bedrijven een preventiemedewerker aanstellen met als hoofdtaak: preventiemedewerker. Oftewel, het is meestal iets wat ‘erbij’ wordt gedaan. Simpelweg omdat het gros van de bedrijven in Nederland MKB-bedrijven zijn en er geen of onvoldoende budget en ruimte beschikbaar is om een dergelijke functie fulltime te bekleden.

Het gevolg daarvan is meestal dat de taken van de preventiemedewerker worden toegeschoven aan diegene die in het bedrijf vanuit zijn of haar functie al bezig is met aanpalende taken, zoals personeelszaken, administratie, de Arbo RI&E en systemen als ISO voor kwaliteit en / of milieu bijvoorbeeld.

Logisch, zou je denken. Helaas maken we te vaak mee dat de taken wel op papier zijn toebedeeld aan een betreffende medewerker, ‘omdat het nu eenmaal een wettelijke verplichting is’, maar dat de praktijk nog niet zo eenvoudig blijkt. De functionaris moet zijn preventiemedewerker-taken namelijk gewoon ‘erbij’ doen. En op dit moment speelt helaas ook mee dat er in het afgelopen jaar veel reorganisaties plaats hebben gevonden, met als gevolg dat er veel ‘nieuwe’ preventiemedewerkers zijn aangesteld, die nog geen enkele weet hebben van wat er eigenlijk van hun wordt verwacht in deze rol.

De officiële hoofdtaak van de preventiemedewerker is de werkgever te ondersteunen om zorg te dragen voor de dagelijkse veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden binnen het bedrijf. Daarnaast wordt van de preventiemedewerker verwacht dat hij of zij beschikt over voldoende deskundigheid, ervaring en tijd. De functie behelst een stuk inhoudelijke kennis, maar het belangrijkste is toch wel dat de preventiemedewerker kan communiceren en adviseren. De houding van een preventiemedewerker draait vooral om tactisch zijn en proactiviteit.

Ben jij aangesteld als preventiemedewerker in je bedrijf of ben je werkgever en heb je een preventiemedewerker aangesteld? Denk dan goed na over de invulling van de functie en de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden die hierbij horen. Ga met elkaar (directie en preventiemedewerker) in gesprek en leg de zaken vast. Het volgen van de cursus Preventiemedewerker Grafimedia is de stap om in elk geval het stukje kennis aan te pakken. Heb je de cursus al langer dan 4 jaar geleden gedaan dan moet je zowiezo op herhaling. Hiervoor start in het najaar de Herhalingscursus Preventiemedewerker Grafimedia. Ook kun je denken aan externe expertise die de preventiemedewerker helpen en adviseren als het gaat om gedragsverandering!

 
   « Meer Nieuws...