Wilt u ook een toekomst-bestendig productaanbod?

U heeft er dagelijks mee te maken… uw productportfolio, dit is een weergave van de producten van de organisatie op basis van bedrijfspositie en markt-aantrekkelijkheid. Een goed inzicht in uw productportfolio is essentieel voor het maken van de juiste keuzes. Hebben uw producten of diensten nog wel toekomst?
Om hierin inzicht te krijgen wordt gebruik gemaakt van de portfolioanalyse gebaseerd op de Boston Consultancy Group matrix (BCG-matrix). De meerwaarde van de matrix zit vooral in het feit dat uw beslissingen meer rationeel gemaakt kunnen worden op basis van feiten in plaats van een onderbuik gevoel. Uit onze ervaring blijkt dat dit laatste nogal eens voor komt.

De BCG matrix dient er voor om te signaleren welke bedrijfspotenties aanwezig zijn en welke positie u met uw producten en diensten heeft ten opzichte van uw markt. Aan de hand van de BCG-matrix wordt duidelijk in welke producten u het beste kunt investeren en welke producten strategisch gezien beter afgestoten kunnen worden.

Bedrijven die gebruik maken van de BCG matrix zijn beter in staat om te anticiperen op ontwikkelingen in de markt omdat zij de uitkomsten kunnen gebruiken als onderbouwing van bepaalde strategische of tactische keuzes.
 
Wilt u meer informatie over de portfolioanalyse? Neem dan gerust contact op via info@stivako.nl of bel: 020 54 35 670.

 
   « Meer Nieuws...