Welke competenties vraagt de arbeidsmarkt van de toekomst?

Met deze vraag houden vele mensen zich bezig ook in de grafimedia sector. De OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) heeft onderzoek naar gedaan naar deze kwestie. De oorsprong van de OESO gaat terug tot 1960, toen 18 Europese landen plus de Verenigde Staten en Canada hun krachten bundelden om een organisatie op te richten die zich toelegt op economische ontwikkeling. Nu zijn er wereldwijd 35 landen bij aangesloten. Volgens de OECD doet Nederland het ten opzichte van andere landen goed, maar er is zeker ruimte voor verbeteringen. Dat is ook nodig vanwege de snelle technologische ontwikkelingen en de grotere dynamiek op de arbeidsmarkt. De OECD noemt drie topprioriteiten voor Nederland: 

  • Stimuleer de ontwikkeling en betere benutting van vaardigheden en talenten van iedereen.  
  • Bevorder een sterke leercultuur in Nederland. Blijven leren en ontwikkelen is cruciaal om te slagen in de loopbaan. Dat besef is nog niet overal stevig genoeg doorgedrongen, bij individuen niet, bij arbeidsorganisaties niet en bij opleidingsinstellingen niet. 
  • Stimuleer het ontwikkelen en beter benutten van vaardigheden en talenten op de werkplek, onder andere door werkplekken zo in te richten dat werkenden zich verder kunnen ontwikkelen. Dit kan bijvoorbeeld door taken te rouleren of teams meer verantwoordelijkheden te geven. Dit is niet alleen nodig om de productiviteit en concurrentiekracht van bedrijven te versterken, maar ook om plezier in het werk en duurzame inzetbaarheid te vergroten. 

Stivako is ook bezig met het ontwikkelen van kennis en het helpen van bedrijven op het terrein van competenties. Stivako was projectleider van een Europees project dat onderzoek doet naar de ontwikkeling van vijf bedrijfstypen in de creatieve industrie en wat de gevolgen van de ontwikkelingen zijn op de benodigde competenties in die bedrijfstypen (waaronder de grafimedia industrie). Meer informatie over dit project vindt u op www.thriveproject.eu 

Stivako helpt grafimedia ondernemingen om het traject van organisatieverandering -> wijzigende functies en taakomschrijvingen -> veranderende competenties en de persoonlijke gedragsanalyses in kaart te brengen. Wij zien op dit moment de trend bij de innovators en early adopters in onze sector om de, zich door veranderende omgevingsomstandigheden, veranderende interne organisatie beter in de grip te krijgen. Hiermee krijgt het grafimedia bedrijf beter inzicht in haar interne activiteiten, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van medewerkers, hun competenties en talenten. Wat weer een betere aansturing en benutting van de vaardigheden en talenten van medewerkers mogelijk maakt. Om concurrerend te blijven als bedrijf, ook ten opzichte van andere aanbieders van communicatieproducten van buiten de sector, zal het allemaal wat strakker en scherper georganiseerd moeten worden zodat de krachten van de eigen organisatie en de capaciteiten van medewerkers beter benut worden. En dit alles natuurlijk om onze veeleisende klanten zo goed mogelijk te ondersteunen in hun communicatie! 

 
   « Meer Nieuws...