Waarom worden soft skills steeds belangrijker?

Wat zijn een soft skills? Soft skills is overgekomen uit het Engels en betekent letterlijk "zachte vaardigheid". Naast soft skills bestaan er ook hard skills. In relatie tot werk geven skills aan wat je moet kennen en kunnen om een bepaalde functie uit te oefenen. Maar wat is nu precies het verschil tussen hard en soft skills? 

Hard en soft skills samen vormen de kennis en vaardigheden die je nodig hebt om een bepaalde functie uit te oefenen. Sommige vaardigheden zijn vak- of beroepspecifiek. Zoals digitale vaardigheden voor een DTP-medewerker, kunnen programmeren voor een ICT-er of commerciele kennis voor salesmensen en de nieuwe ordermanagers. Dit zijn de hard skills. Deze kennis en vaardigheden zijn vaak essentieel, verkrijg je meestal na het volgen van een opleiding en zijn vaak in cijfers uit te drukken. Soft skills zijn de niet beroepspecifieke vaardigheden die in veel verschillende functies gewenst zijn. Het worden ook wel generieke competenties genoemd. Denk hierbij aan vaardigheden als klantvriendelijkheid, kunnen samenwerken en innovatief denken. 

Je kunt onderscheid maken tussen veel verschillende soft skills. Sommige vaardigheden hebben betrekking op je vermogen om te leren, anderen op de manier waarop je met tegenslag omgaat. Je kunt vaardigheden ook verdelen in twee groepen. De interpersoonlijke vaardigheden en intra-persoonlijke vaardigheden. De interpersoonlijke vaardigheden hebben betrekking op je sociale vaardigheden en hoe je met andere mensen omgaat. Kun je bijvoorbeeld goed samenwerken, verkopen of coachen. De intra-persoonlijke vaardigheden hebben betrekking op je innerlijke vaardigheden en niet hoe je met anderen omgaat. Ben je bijvoorbeeld creatief, een doorzetter, zelfredzaam of accuraat? Elke indeling van soft skills is willekeurig. Uiteindelijk gaat het erom welke vaardigheden je kunt onderscheiden en welke bij jou passen.

Waarom belangrijk?

Soft skills worden steeds belangrijker. Uit onderzoek dat Stivako samen met Artevelde (B), de BPIF (GB), de Guild, (SP) en Universiteit Wuppertal (D) blijkt dat dit soort vaadigheden in de komende jaren belangrijker wordt als onderdeel van entrepreneurial skills voor medewerkers en entrepreneurship voor ondernemers. Naast de essentiële hard skills willen bedrijven in de toekomst ook medewerkers die qua persoonlijkheid goed passen bij het bedrijf. Omdat ze bijvoorbeeld veel klantcontact hebben of in een team moeten passen of goed kunnen samenwerken. Daarnaast is er nog een andere belangrijke trend die ervoor gaat zorgen dat deze vaardigheden steeds belangrijker gaan worden. Deze trend heet digitalisering/ICT. Computers en robots zijn vooral goed in hard skills. Denk aan een transportrobot of aan slimme software waarmee data worden ingevoerd en gecontroleerd. Maar computers zijn niet goed in soft skills. Een robot is bijvoorbeeld niet creatief of in staat om samen te werken. Met deze vaardigheden onderscheiden mensen zich van computertechnologie en soft skills worden dan ook de competenties van de toekomst (21st centery skills) genoemd.

 
   « Meer Nieuws...