Voldoet u al aan de wet Algemene Verordening Gegevens-bescherming?

Bedrijven en ondernemers moesten op 25 mei j.l. klaar zijn met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Niet voldoen aan deze nieuwe privacywetgeving kan in de toekomst een fikse boete opleveren met sancties tot 20 miljoen euro of 4% van uw omzet. U krijgt er al mee te maken door het uitsturen van een factuur of nieuwsbrief.  

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe privacywetgeving, die op 25 mei 2018 is ingegaan. Privacyrechten van klanten of gebruikers worden er mee versterkt en uitgebreid. De Europese Unie kent hiermee één privacywet. Internationaal staat de AVG bekend als General Data Protection Regulation (GDPR). 

Wat moet ik als bedrijf of ondernemer met de AVG?

Door de AVG heeft u verantwoordingsplicht. U moet kunnen aantonen dat u de juiste organisatorische en technische maatregelen heeft genomen om aan de AVG te voldoen. En u moet kunnen bewijzen dat u geldige toestemming heeft gekregen voor het verwerken van persoonsgegevens. Maar vooral grafi(media) ondernemingen die met veel data werken hebben hiermee te maken.

Bereid uw bedrijf goed voor op de AVG. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt in Nederland toezicht op naleving van de AVG. Ter voorbereiding op de nieuwe wet is een stappenplan opgezet. Het Dienstencentrum en Metaview hebben de AVG zelfscan en advies ontwikkeld en ook is een Data Security RI&E ontwikkeld. Ook Stivako kan u op weg helpen met opleidingen op dit gebied.

Meer informatie?

Kijk op de website bij informatiebeveiliging of bel met ons opleidingsbureau: 020 5435690.

 
   « Meer Nieuws...