Stivako-meeting rond Col-Creation

Op 3 maart j.l. heft Stivako een informatie meeting georganiseerd voor haar cursusdeelnemers en de bedrijven waar zij werken. Tijdens deze bijeenkomst zijn de aanwezigen geïnformeerd over het project, de inhoud van de lesmodule en het test-traject dat medio mei 2020 van start gaat. De aanwezige bedrijven gaven aan geïnteresseerd te zijn en op de hoogte te willen blijven van de mogelijkheden om te participeren. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het lesmateriaal en de docentenhandleiding. In mei 2020 staat een train-the-trainer gepland waarna het testen in de participerende landen kan gaan beginnen.

 
   « Meer Nieuws...