Samenwerken aan meer veiligheid

Veilig werken is een onderwerp dat in Nederland vanzelfsprekend moet zijn en verankerd moet zijn in het denken en handelen van werkgevers en werknemers. Helaas blijkt in de praktijk het tegendeel! Nu het economisch herstel is ingetreden neemt het aantal ongevalsmeldingen weer ieder jaar toe. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid meldt dat het aantal arbeidsongevallen in 2017 steeg met 12%, naar 4250. Tijd om te werken aan een cultuur van veilig werken!

Om een veilige en gezonde werkomgeving te realiseren worden werkgevers en werknemers geacht te voldoen aan de regels van De Arbowet. De Arbowet is gericht op het voorkomen van ongevallen en onveilige situaties op het werk. De werkomgeving inrichten zoals voorgeschreven staat in De Arbowet is één, maar er naar handelen gaat nog een stapje verder. Je zou dus een proactieve houding van werkgevers en werknemers verwachten ten aanzien van veilig werken maar in de praktijk gaat het geregeld mis aldus het Ministerie van Sociale Zaken: Op papier was alles geregeld maar in de praktijk wordt er gewoon gewerkt zonder de juiste gehoorbescherming of bedrijfskleding. Werknemers moeten zich meer bewust zijn van het belang van een veilige werkomgeving en een werkgever moet daarop sturen en toezien.

Arbo nog niet helemaal op het visier. Volg dan onze opleiding van 5 dagdelen. Die overigens deel uit maakt van de opleiding: KAM coordinator.

 
   « Meer Nieuws...