Ook in 2017 subsidie op opleidingen!

In 2015 en 2016 liep het sectorplan voor de grafimedia. Dat betekende dat er 2,2 miljoen euro werd vrijgespeeld voor (om)scholing/duurzame inzetbaarheid in de Grafimedia sector. Het sectorplan Grafimedia voorzag in maatregelen om de problemen op de arbeidsmarkt aan te pakken. Enerzijds ondervindt de sector nog de gevolgen van de crisis, anderzijds moet de sector worden voorbereid op de vergrijzing die in de komende jaren worden verwacht.  

Bedrijven aanspraak konden maken op subsidie voor opleidingen en trajecten die in het sectorplan zijn opgenomen hebben dat in ruime mate gedaan. Echter een hele groep andere bedrijven is, nu de crisis een beetje aan het aflopen is binnen onze sector, weer voorzichtig gestart met het opleiden van personeel.

Nu U nog!

Daarom is het A&O fonds Grafimedia doorgegaan met het subsidietraject in 2017! Vanaf 1 januari 2017 kan er aanspraak gemaakt worden op een bijdrage die zal worden verstrekt via het A&O-fonds Grafimedia. De procedures en concrete voorwaarden zullen vanaf terug te lezen op de website van het A&O fonds.

Wacht niet te lang en teken in op de opleidingen die dit najaar bij Stivako gaan starten! Maar gebruik van de subsidie mogelijkheden tot 30%!

 
   « Meer Nieuws...