Onderzoek Stivakostudenten: Energie management

Als onderdeel van de opleiding Staf en Kader van Stivako hebben de cursisten in het kader van het vak Projectmanagement onderzoek gedaan naar energiemanagement binnen de grafische sector. Dit project, waarin het Dienstencentrum als opdrachtgever optrad, geeft de studenten diverse handvatten om complexe, vaak eenmalige vraagstukken binnen een bedrijf op een gestructureerde manier aan te pakken. Er wordt een echte teamprestatie gevraagd om dit project tot een goed einde te brengen.

De opdracht die de studenten dit jaar mee hebben gekregen is om een informatieavond te organiseren voor diverse bedrijfsmensen uit de grafische industrie over het onderwerp energiemanagement. In onze moderne maatschappij en in het verlengde hiervan het bedrijfsleven, speelt het thema energie een steeds grotere rol. De vraag over hoe je als bedrijf een bijdrage kunt leveren aan het terugbrengen van CO2-uitstoot zonder hierbij de concurrerende positie in de markt te verliezen staat centraal. Op deze vraag wordt antwoord gegeven binnen de discipline energiemanagement. Het zorgt ervoor dat niet alleen de energiekosten worden teruggebracht, maar ook dat de output wordt verhoogd, aan wet- en regelgeving wordt voldaan en nog belangrijker dat aan een steeds groter groeiende wens van de klant wordt voldaan.

Om energiemanagement op een correct manier in te voeren, dienen een aantal stappen te worden doorlopen. Deze stappen volgen de Plan-Do-Check-Act filosofie. In de eerste fase wordt de planning voor een energiemanagement systeem gemaakt. Een van de belangrijkste aspecten hiervan is het creëren van draagvlak binnen het bedrijf. Binnen de uitvoering van energiemanagement is de eerste stap om het energiegebruik in kaart te brengen. Hierbij worden meetresultaten van energiegebruik gekoppeld aan bedrijfsaspecten zoals productieoutput. Door de resultaten van verschillende metingen met elkaar te vergelijken ontstaat een beeld waar de grootste pijnpunten zich bevinden. Vervolgens is het zaak om maatregelen te treffen om deze pijnpunten te verkleinen of te elimineren. Deze maatregelen richten zich grofweg op drie verschillende categorieën: het gebouw, de gebouwsystemen en de bedrijfsprocessen.

Wanneer deze fase is doorlopen is het zaak om het nieuwe beleid te communiceren naar zowel de eigen organisatie als externe stakeholders, zoals klanten leveranciers en overheden. De communicatie intern, door middel van het verstrekken van protocollen en procesbeschrijvingen en de controle hierop, zorgt voor de grootst mogelijke garantie op succes van het nieuwe beleid. Er moet wel in het oog worden gehouden dat het soms jaren kan duren voordat een cultuurverandering volledig is doorgevoerd. Bij de externe communicatie speelt Green Marketing een steeds belangrijkere rol. Dit is een vorm van marketing waarbij de nadruk wordt gelegd op de “groene” aspecten van het bedrijf. De betrouwbaarheid van het imago wat hiermee wordt uitgedragen is essentieel aspect.

Energiemanagement is complexe materie die zich niet in één artikel of presentatie laat vangen. De intentie van de studenten richt zich op het prikkelen van leidinggevenden om over dit vraagstuk na te denken. Er zijn inmiddels diverse systemen beschikbaar om energiemanagement in te voeren in een bedrijf. Daarnaast is er sinds 2011 ook een ISO norm (ISO 50001) ontwikkeld waarvan de verwachting is dat deze net zo breed gedragen zal worden als bijvoorbeeld ISO9001 en ISO14001. De vraag die voor grafische bedrijven rijst is niet of, maar wanneer energiemanagement moet worden ingevoerd.

Namens de studenten:

Marin Boes (Reijnen Media, Amstelveen), Leander Dekker (Decolabel, Roosendaal), Giang Diep (Gemeente Leiden, Leiden), Gert-Jan Toorn (Koninklijke Van der Most, Heerde), Mutlu Yilmaz en Leo Zeiss (beiden Roto Smeets, Deventer).

 
   « Meer Nieuws...