Nieuw EU-project: Sustainable salon toegekend

Het project Toekomstige vaardigheden voor een beter leven in duurzame salons probeert de ideeën en kennis over duurzaamheid en milieu door middel van informatie, een vereenvoudigde standaard, onderwijs en training over te dragen aan studenten, scholen, salons en haar werknemers en andere belanghebbenden in de haar- en schoonheidssector . Dit project beoogt naast het geven van inzicht in duurzaamheid ook een beeld te geven van het profiel van een kapper in 2030 vanuit het oogpunt van duurzaamheid, techniek en ondernemersvaardigheden. Stivako is hiervan de project-coördinator.

Context

De kapperssector in Europa biedt werk aan meer dan een miljoen mensen in 400.000 kapsalons en ontvangt 350 miljoen potentiële klanten. Kappers- (en kapper) diensten vormen samen met schoonheidsbehandelingen - de haar- en schoonheidssector zoals die wordt genoemd - de sector persoonlijke dienstverlening. De sector heeft de afgelopen jaren veel veranderingen ondergaan. De sector heeft vaak meer affiniteit met kennis van het vak dan met de andere aspecten van het bedrijf. Aandacht voor arbeid, duurzaamheid en milieu, gezondheid en veiligheid, marketing en dienstverlening zijn succesfactoren voor de toekomst. Veel van deze aspecten zou je kunnen delen onder het label: duurzaamheid en toekomstgerichte vaardigheden.

Doelen

In dit project Future skills for a better life in Sustainable Salons zullen we de duurzame ideeën door middel van onderwijs en training combineren met innovatieve ideeën binnen de sector. De educatieve producten die we tijdens het proces willen genereren, zijn onder meer workshops over duurzaamheid en innovatie, lesmateriaal voor scholen en buitenschoolse educatie over duurzaamheid in de 'duurzame' kapsalon '. We starten met de ontwikkeling van een profiel van een kapper en zijn competenties (duurzaamheid, technologie, ondernemerschap) in 2030; Parallel gaan we een vereenvoudigd laagdrempelig systeem ontwikkelen rond duurzaamheid / milieu (label) voor scholen (salon). Tegelijkertijd werken we aan een internettools voor zelfevaluatie op competentieniveau en meten we de kloof op het gebied van profiel en toekomstige competenties en de kloof tussen het niveau en het duurzaamheidssysteem; specifiek leermateriaal over duurzaamheid / milieu gericht op de sector en bewustmakingsinstrumenten om te gebruiken in beroepsonderwijs en -opleiding en salons om te gebruiken in de communicatie met werknemers en klanten over de onderwerpen. Tegen deze achtergrond zou cofinanciering van dit voorgestelde project door de EU de deelnemende partners in staat stellen om kennis en hulpmiddelen te ontwikkelen die gemakkelijk door scholen kunnen worden geïmplementeerd en op een gemakkelijk toegankelijk niveau in salons in heel Europa kunnen worden gebruikt. 

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie op de website: www.sustainable-salon.info.

 
   « Meer Nieuws...