Nieuw: cursus calculeren en kostprijs!

Bij vele wat oudere grafici nog bekend, de cursussen kostprijs en calculeren in de Staf- en Kaderopleiding en de schoolexamens op de MTS van kostprijs en calculeren. Sinds de invoering van de managementsystemen met calculatie modules is bij velen de kennis van calculeren en zeker de kostprijsbepaling weggezakt. Indien u behoefte hebt aan het verkrijgen van deze elemtaire kennis, neem dan met ons contact op. De beide opleidingen kosten €975,- per cursus.

Echter het A&O fonds subsidieert deze beide opleidingen met 40%. Het bedrijf moet dan wel premie afdragen aan het A&O fonds Grafimedia. KVGO-ledenbedrijven kunnen hier automatsch aan deelnemen. Voor een relatief laag bedrag kunt uw kennis verdiepen! Kijk bij Calculeren/Kostprijs voor meer informatie!

 
   « Meer Nieuws...