Mensen zijn de belangrijkste factor in je bedrijf!

Het ontwikkeling van de competenties van medewerkers is belangrijk. En het belang van personeel trainen of opleiden neemt de laatste jaren alleen maar toe. Bedrijven zien leren en ontwikkelen van medewerkers vaak als verplichting. Zet de voordelen op een rijtje dan zie je dat het juist een investering is. Door je personeel cursus- en opleidingsmogelijkheden te bieden til je hun kennis en vaardigheden (competenties) naar een hoger niveau en daar pluk je daar de vruchten van. Het bedrijf wordt wendbaarder, toekomstbestendiger en kan makkelijker inspelen op veranderingen.

Onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wijst uit dat medewerkers die studeren meer tevreden zijn en een grotere bijdrage leveren aan een goede werksfeer. Het opleiden van personeel heeft daarmee dus positieve impact op de bedrijfscultuur. Door scholing heeft het personeel meer waardering voor en binding met de werkplek, is men gemotiveerder en blijft men loyaler aan de organisatie.

Het trainen en opleiden van personeel kost dus niet alleen maar geld, maar juist ook geld oplevert. Bovendien is het zo dat wanneer je als bedrijf opleidingen verstrekt aan je personeel je vaak recht hebt op subsidies, zoals bijvoorbeeld van het A&O fonds. Daarnaast levert het fiscale voordelen op; opleidingskosten zijn namelijk fiscaal aftrekbaar.

 
   « Meer Nieuws...