Marketing Automation

De Grafische sector is van oudsher een bedrijfstak waar het grafische product centraal staat en het technische vakmanschap een belangrijke rol speelt. Het grafische product is veelzijdig: boeken, magazines, folders, visitekaartjes, wenskaarten, bedrukte verpakkingen, zeefdrukproducten, etiketten, grafisch ontwerp, etc. De digitalisering (internet, mobiel internet, Apps) heeft in de loop der jaren veel grafische producten doen verdwijnen of in volume doen verminderen. Veel grafische bedrijven hebben daardoor hun activiteiten moeten staken met als gevolg dat in een relatief korte tijd  tienduizenden mensen hun baan verloren.

Grafische bedrijven die zich tijdig hebben aangepast aan de ontwikkelingen, blijken te kunnen overleven. Met name door innovatie van het producten- en dienstenaanbod, al dan niet in samenwerking met andere (ICT en Design)-professionals. Deze bedrijven hebben gezocht naar oplossingen die klanten aanspreken omdat er waarde wordt toegevoegd. Soms volstaat een flyer of poster voor een klant, maar tegenwoordig is dat niet meer genoeg. Klanten willen op alle terreinen goed communiceren met hun doelgroepen. Dat betekent dat ze niet alleen een website willen. Klanten willen steeds meer: bloggen, Facebook Pagina, actief Twitteren, een eigen App, een filmpje op YouTube, “iets” met Pinterest doen, een presentatie in Prezi, aanwezig zijn op Linkedin en natuurlijk een hoge ranking op Google.

Hier liggen voor Grafimedia bedrijven kansen, omdat het waarde kan toevoegen aan het traditionele drukwerk dat geproduceerd wordt. Crossmediale oplossingen als een folder, gecombineerd met een website en een Facebook pagina, maken grafimedia bedrijven een interessante(re)  communicatiepartner.

Naast de nieuwe kansen in het ontwerpen en produceren van nieuwe maketingmiddelen, is ook het onderzoeken van de effecten van marketinginspanningen voor klanten een kans. Met name het onderzoek n.a.v. de online marketingmiddelen zoals social media, en emailmarketing, kan die toegevoegde waarde bieden, maar ook onderzoek naar offline  marketingmiddelen kan van belang zijn om klanten beter te adviseren over hun marketing. Er zijn al veel online onderzoeksmiddelen op de markt, waarvan Google Analytics de bekendste is. Niet iedereen kan daarmee echter overweg, niet iedereen weet goed welk marketing-meetinstrument voor een bepaalde specifieke situatie gebruikt kan worden. Grafische bedrijven kunnen hier oplossingen bieden.

Een belangrijke innovatieve stap voor grafimedia bedrijven is als zij in staat zouden zijn hun klanten te informeren en te adviseren over de vele online marketingtechnieken, en hen tevens te ondersteunen met hulpmiddelen om zowel offline als online de resultaten van  marketingcampagnes te monitoren en te analyseren. Klanten hebben veel behoefte aan informatie over het resultaat van hun marketinginspanningen, terwijl dit vaak niet geleverd wordt. “Hoeveel mensen hebben die email-actie gezien/gelezen? Wat is het effect geweest van een-bericht op mijn Facebook Pagina? Welke effect heeft die flyer gehad in combinatie met een actie op de website? Door wie is mijn Tweet gelezen?” Kortom, grafische bedrijven zouden een belangrijke toegevoegde waarde kunnen leveren door deze diensten, die we als “Marketing Automation” aanduiden, aan te bieden naast het produceren van communicatiemiddelen.    

Onderzoek 

Het doel van het onderzoek is dan ook te onderzoeken:

  • welke marketing automation diensten er zijn en wat de ervaringen daarmee zijn in verschillende bedrijfstakken;
  • welke kansen grafimediabedrijven ontwikkelen om Marketing Automation diensten aan te bieden,
  • wat er nodig is om dergelijke diensten op te nemen in het producten- en dienstenpakket van grafimedia bedrijven?
  • welke bruikbare marketing automation tools reeds bestaan, wat hun kenmerken zijn, welke waarde zij in de praktijk blijken te hebben en welke problemen zich voordoen?
  • wat er nodig is om deze tools aan te passen aan de behoeften van grafimedia bedrijven, zodat zij klanten beter van dienst kunnen zijn.

Meer informatie?

Interesse in Marketing Automation? Bezoek de website die in dit project ontwikkeld is. Klik hier om naar de website te gaan.