Leren in het MKB met de SLIM subsidie

MKB bedrijven met initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen komen mogelijk in aanmerking voor SLIM subsidie. In het mkb ligt vaak minder de nadruk op het leren en ontwikkelen van medewerkers omdat werkgevers hier niet altijd de tijd, kennis of middelen voor hebben. De SLIM-regeling moet hier verandering in brengen. 

Wat is de SLIM subsidie?

Ondernemers kunnen gebruik maken van de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in MKB-ondernemingen (SLIM). Met deze scholingssubsidie kunnen ondernemers de vaardigheden van hun medewerkers up-to-date houden, loopbaanadviezen voor medewerkers ontvangen of een bedrijfsschool oprichten. 

SLIM subsidie aanvragen

Als uw bedrijf in aanmerking komt voor de subsidieregeling, kunnen wij de subsidieaanvraag schrijven en indienen. Stivako heeft een uitstekende staat van dienst als het gaat om subsidie-aanvragen. Ondernemers binnen elke sector, grafimedia, Sign, creatieve sector, kunnen een subsidieaanvraag indienen. Deze subsidie kan worden aangevraagd door mkb-bedrijven of samenwerkingsverbanden tussen minimaal twee mkb-ondernemingen. 

Voorbeelden van SLIM projecten

Subsidie vanuit de SLIM-regeling kan worden ingezet voor een op leren georienteerde werkomgeving of om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een beroepsopleiding op maat aan te bieden. De SLIM subsidie kan worden ingezet voor verschillende activiteiten. Hieronder een aantal voorbeelden:

  • Het doorlichten van de onderneming en formuleren van een nieuw opleidings- en ontwikkelplan. Trends en ontwikkelingen worden in beeld gebracht en de HR-activiteiten worden vastgesteld;
  • Het organiseren van periodieke ontwikkelgesprekken en persoonlijke ontwikkelplannen, begeleid en gecoacht door een externe coach;
  • Het voeren van individuele ontwikkelgesprekken met een externe coach;
  • Het laten samenwerken van afdelingen of bedrijfsactiviteiten, zodat er maximaal van elkaar geleerd wordt;
  • Het opzetten van een academy, bedrijfsschool of bedrijfsspecifieke knowhow;
  • Het opzetten van een leerportaal voor het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en beroepshouding.

Digitale vaardigheden van je werknemers verder ontwikkelen

Digitalisering speelt een grote rol in de samenleving. In de veranderende samenleving zijn digitale vaardigheden dan ook van een steeds groter belang. Zie het Thrive onderzoek naar competenties waarbij Stivako projetleider was van een internationaal project: Home (thriveproject.eu). Het thuiswerken wordt gestimuleerd, waardoor zelfstandig digitaal werken belangrijk is. Wil je de digitale vaardigheden van je werknemers verder ontwikkelen? De SLIM-regeling ondersteunt in het ontwikkelen of invoeren van een nieuwe (digitale) methode samen met een adviseur. Op deze manier worden werkenden, ook in deze tijd, gestimuleerd hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen.

Zijn grotere SLIM-aanvragen ook mogelijk? Bijvoorbeeld voor samenwerkingsverbanden?

Ja, samenwerkingsverbanden van minimaal twee mkb-bedrijven kunnen van kunnen van 1 april tot en met 30 april 2022 subsidie aanvragen. Een samenwerkingsverband kan maximaal € 500.000 subsidie ontvangen. Het maximale subsidiebedrag per samenwerkingspartner is € 200.000. Alle partners moeten betrokken zijn bij de uitvoering van het project.

 

 
   « Meer Nieuws...