KAM Coordinator start op 13 september 2018

Bedrijven moeten steeds concurrerender zijn. De productie-organisatie moet daarvoor als een soepele machine draaien.  Hiervoor moet de kwaliteit, arbo en mileu op orde zijn. Risico’s worden dan beheerst! Een KAM-coördinator is bij uitstek dé persoon die het beleid rondom kwaliteit, arbo en milieu vormgeeft en bewaakt.
 
Samen met het Dienstencentrum heeft Stivako een opleiding KAM-coördinator ontwikkeld. Deze opleiding is speciaal ontwikkeld om de kennis van uw medewerkers te vergroten zodat zij het geleerde direct in het bedrijf kunnen toepassen. De opleiding KAM-coördinator bestaat uit drie onderdelen die ook als zelfstandige cursus gevolgd kunnen worden.

Inhoud cursus Kwaliteitcoordinator

Het is belangrijk dat kwaliteit en de zorg daarvoor op alle niveaus binnen een bedrijf actief leeft. Een kwaliteitcoördinator is bij uitstel dé persoon die het beleid rondom kwaliteit vormgeeft en bewaakt. Een 5-tal praktische workshops vormen samen de cursus Kwaliteitcoördinator. Onderwerpen die aan bod komen zijn:
- ISO 9001 norm

- Proces- en orderstroombeheersing

- Continuering en verbetering

- Kwaliteitsregistratie en -bewustzijn

- Interne auditing en directiebeoordeling
 

Inhoud cursus milieucoordinator

Om milieubeleid binnen een grafmediabedrijf goed te regelen is het noodzakelijk dat milieu breed wordt gedragen in alle lagen van de organisatie. Een milieucoördinator is voor directie een belangrijke adviseur bij het vormgeven van het milieubeleid en assistentie bij de uitvoering hiervan. Lesonderwerpen in de cursus: milieuwet- en regelgeving, milieubeleid, gevaarlijke stoffen, directie beoordeling en interne auditing en milieucontrole. Een 5-tal praktische workshops vormen samen de cursus Milieucoördinator:
- Milieuwet- en regelgeving

- Milieubeleid

- Gevaarlijke stoffen

- Interne auditing en milieucontrole

- Directiebeoordeling

Inhoud cursus Arbocoordinator

Een arbocoördinator is belanrijk voorj het vormgeven en uitvoeren van het arbobeleid binnen het bedrijf. Ken je weg binnen arbo-land en realiseer een gezond en veilig werkklimaat! Lesonderwerpen in de cursus: 

- Gevaarlijke stoffen
- Machineveiligheid en geluid
- BHV en inrichting van gebouwen
- Psycholosociale arbeidsbelasting en fysieke belasting
- Arbo- & verzuimbeleid en re-integratie
 

Kosten en subsidie

Subsidie: Op deze opleiding van Stivako is subsidie verkrijgbaar. Deze subsidie kan oplopen tot 30%. Kijk hier voor meer informatie!

De cursussen kosten € 845,- per stuk, exclusief (facultatief) examen, maar als u intekent voor alle drie (dus KAM-coördinator) krijgt u korting. U betaald dan € 2450,- in plaats van € 2.535,-. Alle bedragen excl. btw. Als u in het verleden één van de drie cursussen bij Stivako heeft gevolgd, heeft u de mogelijkheid om hier vrijstelling voor te krijgen.
 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor deze opleiding door een e-mail te sturen naar: info@stivako.nl, of klik hier om u online in te schrijven voor de opleiding.
Voor meer informatie kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen op nummer 020 - 543 56 70

 

 
   « Meer Nieuws...