Innovation and Sustainability in the Creative Industries (Greenability)

Dit project (afgekort: Greenability) beslaat activiteiten in zowel de haar- en schoonheidsbranche als de grafimedia branche. In dit project staat centraal dat we ideeën wat betreft duurzaamheid door middel van educatie en training proberen over te dragen aan studenten en scholen.

Dit project richt zich op het inzichtelijk maken van arbo- en milieuproblemen binnende Hair & Beauty-sector en de Mediasector/grafische beroepen op technische scholen en binnen gerelateerde ondernemingen. Problemen in beide sectoren zijn vaak te wijten aan het gebruik van chemische stoffen, die leiden tot ernstige gezondheidsrisico's zoals eczeem, allergieën en ademhalingsproblemen aan de werknemers in deze branches. De gevaren vanlangdurige blootstelling is langdurig zieke of zelfs het verlaten van de sector.

Doelen

Het doel van dit project is om innovatieve manieren van communiceren van de ideeën over duurzaamheid te vinden en nieuwe groene ondernemingen in de genoemde sectoren te stimuleren.

In dit project zullen we de duurzame ideeën door middel van onderwijs en opleiding combineren met innovatieve ideeën binnen de creatieve industrie. De educatieve producten die wij willen genereren tijdens het proces zal zijn: een lijst van problemen en mogelijke oplossingen betreffende de beide sectoren met betrekking tot arbo en milieu, seminars over duurzaamheid en innovatie in de genoemde branches, een uitgebreide blog voor communicatie, een Glossy magazine met duurzame ideeën, een website, een tool kit voor groene bedrijven in de hair and beauty sector, een eco-show, brochures, folders en artikelen en een laatste exploratorium en tentoonstelling over het gehele project.

Door het informeren van studenten, docenten en beleidsmakers, willen we stappen zetten naar meer duurzaamheid. Technische scholen staan ​​in nauw contact met de ondernemingen in de lokale samenleving en kan deuren openen naar veranderingen in de industrie. Daarom zullen seminars worden georganiseerd met studenten, werknemers en werkgevers uit de partnerlanden. Verschillende klassen met studenten en docenten worden actief betrokken bij de werkzaamheden in elk land. Door dit project willen we in Europa de noodzaak om duurzaam te handelen in de beide sectoren op een opvallende manier te tonen.

Meer informatie vindt u op de project-blog, het youtube-kanaal van het project