Future Skills & Sustainable Development in the Green Salon

Op dit moment loopt het innovatie project binnen het onderwijs in de haar- en schoonheidsbranche in het kader van de Erasmus regeling van de EU. Bij dit project zijn een aantal scholen betrokken uit diverse Europese landen. In dit project staat centraal dat we ideeën wat betreft duurzaamheid door middel van educatie en training proberen over te dragen aan studenten, scholen, ondernemers en werknemers in de sector. Dit project richt zich op het inzichtelijk maken van duurzaamheid. Focus daarbij: arbeidsomstandigheden, milieu, grondstoffen/middelen, energie & water, apparatuur, Customer experience en management.

Doel

Het doel van dit project is om innovatieve manieren van leren over duurzaamheid te ontwikkelen en om duurzaamheid bij scholen en ondernemingen in de sector te stimuleren.

In dit project zullen we de duurzame ideeën door middel van onderwijs en opleiding combineren met innovatieve ideeën binnen de sector. De educatieve producten die wij willen genereren tijdens het proces zullen zijn: workshops over duurzaamheid en innovatie, leermiddelen voor scholen en buitenschoolse opleidingen over duurzaamheid in de ‘groene’ kapsalon ( drie leermodules), een onderzoek naar managementsystemen over duurzaamheid in de sector in Europa, het ontwikkelen van een diagnostische scan voor bedrijven en scholen, een roadmap (stappenplan) voor invoering van duurzaamheid in de salon, een fysiek duurzaamheidsspel voor de sector en een internetgame over duurzaamheid en ondernemerscompetenties voor de branche. Verder communiceren we via een brochure, artikelen en persberichten, een projectwebsite en een slotconferentie in Amsterdam, over de resultaten van het gehele project. Door het informeren van studenten, docenten en beleidsmakers, willen we stappen zetten naar meer duurzaamheid. Het beroepsonderwijs staat in nauw contact met de ondernemingen in de lokale samenleving en kan deuren openen naar veranderingen in de industrie. Daarom zullen activiteiten worden georganiseerd met studenten, werknemers en werkgevers uit de partnerlanden. Verschillende klassen met studenten en docenten worden actief betrokken bij de werkzaamheden in elk land. Door middel van dit project willen we in Europa de noodzaak om duurzaam te handelen in de sector op een opvallende manier te tonen.

Website

Meer informatie op www.greensalon.eu.

Partners

  • ES-El Palo – Malaga, Hair & Beauty
  • DK-Aarhus Tech, VET school hairdressing department
  • FR-IGS Lyon, VET & HE school, experienced in development of ICT games and entrepreneurial tools
  • UK- Bridgewater college, hairdressing department
  • NL- ROC van Amsterdam, hairdressing department
  • NL-Stivako  VET school entrepreneurial skills and sustainability & CSR in the creative industries