Future skills for a better life in Sustainable Salons

Het project Future skills for a better life in Sustainable Salons probeert de ideeën en kennis over duurzaamheid en milieu door middel van informatie, een eenvoudigde standaard/norm, onderwijs en training over te dragen aan studenten, scholen, kapsalons en haar werknemers en andere belanghebbenden in de haar- en schoonheidssector . Dit project beoogt naast het geven van inzicht in duurzaamheid ook een beeld te geven van het profiel van een kapper in 2030 vanuit het oogpunt van duurzaamheid, techniek en ondernemersvaardigheden. Stivako is van dit project de projectcoordinator.

Context

De kapperssector in Europa biedt werk aan meer dan een miljoen mensen in 400.000 kapsalons en ontvangt 350 miljoen potentiële klanten. Kappers- (en kapper) diensten vormen samen met schoonheidsbehandelingen - de Hair and Beauty sector zoals die wordt genoemd - de sector persoonlijke dienstverlening. De sector heeft de afgelopen jaren veel veranderingen ondergaan. De sector heeft vaak meer affiniteit met kennis van het vak dan met de andere aspecten van het bedrijf. Aandacht voor arbeid, duurzaamheid en milieu, gezondheid en veiligheid, marketing en dienstverlening zijn succesfactoren voor de toekomst. Veel van deze aspecten zou je kunnen delen onder het label: duurzaamheid en toekomstgerichte vaardigheden.

Doelen

In dit project Future skills for a better life in Sustainable Salons zullen we de duurzame ideeën door middel van onderwijs en training combineren met innovatieve ideeën binnen de sector. De educatieve producten die we tijdens het proces willen genereren, zijn onder meer workshops over duurzaamheid en innovatie, lesmateriaal voor scholen en buitenschoolse educatie over duurzaamheid in de 'duurzame' kapsalon '. We starten met de ontwikkeling van een profiel van een kapper en zijn competenties (duurzaamheid, technologie, ondernemerschap) in 2030; Parallel gaan we een vereenvoudigd laagdrempelig systeem ontwikkelen rond duurzaamheid / milieu (label) voor scholen (salon). Tegelijkertijd werken we aan een internettools voor zelfevaluatie op competentieniveau en meten we de kloof op het gebied van profiel en toekomstige competenties en de kloof tussen het niveau en het duurzaamheidssysteem; specifiek leermateriaal over duurzaamheid / milieu, gericht op de sector en bewustmakingsinstrumenten om te gebruiken in beroepsonderwijs en -opleiding en salons, om te gebruiken in de communicatie met werknemers en klanten over de onderwerpen. Tegen deze achtergrond zou cofinanciering van dit voorgestelde project door de EU de deelnemende partners in staat stellen om kennis en hulpmiddelen te ontwikkelen die gemakkelijk door scholen kunnen worden geïmplementeerd en op een gemakkelijk toegankelijk niveau in salons in heel Europa kunnen worden gebruikt.

Wat en hoe

In het project verzamelen we feiten door middel van een inventarisatie van de competenties van de kapper in 2030, de gewenste situatie in een duurzame salon focus op milieuaspecten (kern van een simpele standaard/norm), competenties die nodig zijn om deze situatie te bereiken en onderzoek naar twee diagnostische zelfevaluatie tools de huidige situatie in kaart te brengen op:

1. competentieniveau en het meten van de kloof op profiel en toekomstige competenties en

2. de kloof van het niveau naar het duurzaamheidssysteem over milieu en duurzaamheid op scholen (salon).

De uitkomsten van de inventarisatie bespreken we met experts en de resultaten zijn later de input voor het ontwikkelen van de zelfevaluatietools, het leermateriaal over milieu in een duurzame salon en bewustwordingsmateriaal over duurzaamheid.

De 2 multiplier-evenementen zijn gepland om resultaten te delen en om betrokkenheid en opmerkingen van onze belanghebbenden te genereren. Het project werkt met een laatste sectorconferentie met deelname van studenten langs het project.

Gebruikmakend van de competenties van de verschillende partners, hun netwerk, de experts, ondernemers in de sector en de docenten en studenten op de conferenties en thuis op de scholen combineren we kennis en doorzettingsvermogen om de taak op een goede manier af te ronden.

Resultaten en impact

We zullen via een brochure, artikelen en persberichten, een projectwebsite en de slotconferentie in Italië communiceren over de resultaten van het hele project. Door te informeren en interactie te zoeken met studenten, docenten en beleidsmakers willen we stappen zetten richting meer duurzaamheid. Het beroepsonderwijs staat in nauw contact met de bedrijven in de lokale gemeenschap en kan deuren openen voor veranderingen in de branche. Daarom zullen er activiteiten worden georganiseerd met studenten, werknemers en werkgevers in de partnerlanden. Meerdere klassen met studenten en docenten zijn actief betrokken bij de activiteiten in elk land. Om door dit project te laten zien, moeten we in Europa op een opvallende manier duurzaam handelen in de sector.

Langetermijn

Het effect van duurzaam werken in een ‘Duurzame of groene salon’ is het verminderen van risico's en het hebben van meer plezier en voldoening op de werkplek. Duurzaamheid zorgt voor minder milieuschade, minder afval en een beter en gezonder gebruik van materialen en hulpbronnen, een meer beheerst gebruik van energie en water, duurzamere keuzes bij het investeren in apparatuur, minder problemen met gezondheid en veiligheid en een hogere level.

Meer informatie?

Kijk op: https://www.sustainable-salon.info/