Future skills for a better life in Sustainable Salons op weg!

Stivako is projectleider van het project Future skills for a better life in Sustainable Salons (Toekomstige vaardigheden voor een beter leven in Duurzame Kapsalons). Dit project had zijn 2e offline bijeenkomst in Oudenaarde, België.
In dit Erasmus+ project hebben we informatie verzameld door middel van onderzoek naar de toekomstige competenteis van de kapper en de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, technologie en entrepreneurship.
In de bijeenkomst op 27 en 28 januari 2022 bespraken we het conceptrapport over de toekomst ontwikkelingen en competenties. In de komende maand zal het rapport op de website worden gepubliceerd. We ook verder gewerkt aan de duurzame standaard.
En we hebben de eerste voorbereidingen getroffen voor het ontwikkelen van een zelfevaluatie tool om de kloof in kaart te brengen tussen hoe een bedrijf of school nu presteert op milieu gebied en de situatie dat hij/zij voldoet aan de eisen van een duurzaamheidssysteem op milieu gebied. Verder gaan wij leermiddelen gericht op het milieu in een duurzame salon en voorlichtingsmateriaal over duurzaamheid ontwikkelen.
Het project werkt met studentenparticipatie gedurende het project. Door gebruik maken van de competenties van de verschillende partners, hun netwerk, de experts, ondernemers in de sector en de docenten en
studenten op de scholen combineren we kennis en doorzettingsvermogen om dit project op een goede manier afronden. Meer informatie? Kijk op: https://www.sustainable-salon.info/).

Stivako heeft in een soortgelijk project leidinggegeven, namelijk het Thrive-project (https://www.thriveproject.eu/). Op de website vindt u onderzoek naar de ontwikkelingen in meerdere sectoren van de communicatie industrie, waaronder grafimedia. Maar ook self assessment scans en lesmateriaal!

 
   « Meer Nieuws...