Energie-coordinator

Ons energiesysteem staat voor enorme uitdagingen. De komende decennia zal een transformatieproces zonder weerga worden gerealiseerd. Ons energiegebruik moet op lange termijn zowel duurzaam zijn, als betrouwbaar en haalbaar blijven.
Het recente klimaatakkoord in Parijs is de driver van het proces en het Europees klimaat- en het energieplan voor de periode 2020-2030 bepaalt de marsrichting:
  • een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen van 40% t.o.v. 1990;
  • een stijging van het aandeel hernieuwbare energie naar 27%;
  • een verhoging van de energie-efficiëntie van minimaal 27%.

Tegen 2050 moeten de broeikasgassen met 80% verminderd zijn en moet 100% van ons elektriciteitsgebruik hernieuwbaar zijn. Woningen en andere verblijfsgebouwen moeten energieneutraal worden.Industriële productieprocessen moeten drastisch energiezuiniger worden en onze mobiliteit zal het zonder de klassieke brandstoffen moeten doen. 
Een grote uitdaging voor Nederland schuilt in de verhoging van de energie-efficiëntie: meer doen met minder en dit op alle terreinen (wonen, industrie, mobiliteit). De omslag naar een duurzaam energiesysteem vereist dan ook een gecoördineerde aanpak, ook in bedrijven.

Stivako onderzoekt de mogelijkheid van een op onze sector afgestemde opleiding energiecoördinator, net zoals die bestaat voor milieu, arbo en kwaliteit. Heeft u interesse? Laat het ons weten.
 
   « Meer Nieuws...