Schrijf nu in!

Energiecoordinator Basis

Opwarming van de aarde is een wetenschappelijk feit. Daarom zijn alle bedrijven in Nederland wettelijk verplicht gesteld om aantoonbaar aan de slag te gaan met energiereductie. De Omgevingsdiensten zien toe op naleving van de wet.

Om als bedrijf adequaat aan de slag te kunnen gaan met het reduceren van het energieverbruik, is het van groot belang dat dit gecoördineerd gebeurd. Anders mis je wellicht kansen. Om dit te voorkomen is de Energie coördinator de aangewezen persoon om de energietransitie van het bedrijf in goede banen te leiden. Door Stivako wordt in samenwerking met het Dienstencentrum een praktische opleiding Energiecoördinator Basis georganiseerd, bestaande uit vier dagdelen.

Modules

Module 1: Introductie Energiezorg
Als eerste gaan de deelnemers de Zelfscan Energiezorg doorlopen en invullen, met als doel inzichtelijk te krijgen wat de uitgangspositie van het bedrijf is ten aanzien van energiezorg. Daarna wordt kort ingegaan op alle aspecten van energiezorg, wordt het groeimodel “Het ENERGIE KOMPAS Creatieve Industrie” toegelicht en krijgen de deelnemers inzicht in het ontwikkelpad dat zij het beste kunnen doorlopen om invulling te kunnen geven aan hun bedrijfseigen Energie Transitie.

Module 2: Wet- en regelgeving t.a.v. energiezorg
Deze training gaat in op de geldende wet- en regelgeving en de impact daarvan op het bedrijf. Onderdelen die aan bod komen zijn de mondiale verdragen, de Wet milieubeheer/Activiteitenbesluit en de Informatieplicht Energiebesparing. Na afloop van dit onderdeel hebben de deelnemers voldoende informatie ontvangen om voor hun eigen bedrijf een analyse uit te kunnen voeren naar de geldende wet- en regelgeving en de mate van naleving daarvan. Dit vormt de basis van energiezorg.

Module 3 en 4: Energie-analyse - de Energie RI&E

Tijdens deze training wordt dieper ingegaan op de werking van de Energie RI&E. Als eerste wordt ingegaan op nut en noodzaak van een juiste definiëring van het bedrijf (het bedrijfsprofiel), waardoor het programma een keuze kan maken van relevante informatie (scheelt veel tijd). Daarna komen de energiemaatregelen aan bod: welke maatregelen zijn verplicht en welke zijn bovenwettelijk? Als laatste komt energiemonitoring en het Plan van Aanpak aan bod, waarna de deelnemers voldoende zijn opgeleid om zelfstandig een Energie RI&E (op KERN-niveau) uit te kunnen voeren.

Examen 

Deelnemers kunnen facultatief het examen Energiecoördinator Basis afleggen (kosten €50,-). Het grote voordeel van deelname aan het examen is dat je bij een goed resultaat een certificaat van de opleiding krijgt. Aanmeldingsformulier

Met dit inschrijfformulier kunt u zich aanmelden voor opleidingen en trainingen bij Stivako.

 

Cursus gegevens

Startdatum 18-05-2020
Einddatum 30-06-2020
Soort opleiding
Prijs € 895.00
Duur opleiding 4 weken
Locatie Schiphol-Rijk
 

Gegevens deelnemer

 
  
  
  
Man Vrouw
  
  
  
  
  
  
  

Opleidingsgegevens


 

Bedrijfsgegevens


 
  
  
 
 

Opmerkingen


 
  

  

Ondertekening


Door akkoord te gaan met onze Algemene Voorwaarden en ons privacy beleid, gaat u akkoord met de door u ingevoerde gegevens. U krijgt direct een email toegestuurd met een bevestigingslink. Uw aanvraag wordt verwerkt zodra u de link heeft aangeklikt.

 
Ik accepteer de Algemene Voorwaarden, ons privacy beleid en ben ouder dan 16 jaar.