EKFI PLUS project op koers

Tijdens de online bijeenkomst vorige week donderdag is gesproken over de stand van zaken van de ontwikkeling van Output 2 Onderwijsmodel en O3 E-tools. Ook de ontwikkeling van de research en het versturen van de enquete naar de verschillende doelgroepen is besproken. Op vrijdag 10 maart wordt de enquete verstuurd naar belanghebbenden in 5 landen. Het doel is de belangrijkste elementen/onderwerpen binnen de Cultureel Creatieve Industrie (CCI) in kaart te brengen, met een focus op de communicatiesector, die in aanmerking komen voor het ontwikkelen/schrijven van nieuw/gevorderd lesmateriaal. Door in teams te werken, over de grenzen heen in plaats van individueel door een docent, kan het ontwikkelen en schrijven van lesmateriaal de efficiëntie en effectiviteit vergroten. Andere agendapunten waren de communicatie over het project en het betrekken van scholen/docenten en anderen bij het ontwikkelingsproces van de leermodellen die we in een latere fase van het project zullen ontwikkelen.

 

 
   « Meer Nieuws...