EKFI project

Het project "Kennis uitwisselen voor toekomstige innovatie" is gericht op het opnieuw bekijken van een oud probleem - namelijk de kloof tussen de bedrijven en organisaties - de wereld van werk - en de behoeften en vereisten voor geschoolde mensen en de onderwijswereld met hun studieprogramma's en curricula, in een nieuw perspectief. Het effectief dichten van deze kloof kan worden gediend door de twee werelden samen te voegen met innovatieve ICT-toepassingen. De belangrijkste toepassing is het innovatieve webplatform Map & Match voor het verbeteren van het leren in de culturele en creatieve industrieën (CCI).
 
Context / achtergrond: De CCI evolueert verder met structurele veranderingen. De subsectoren: media, visuele communicatie, print en publicatie, kunst, design, reclame, gaming, film / fotografie, internet en (tot op zekere hoogte) verpakkingen veranderen snel en het educatieve materiaal: onderzoeks- en leermateriaal volgt meestal .
 
Doelstellingen: Het huidige project is bedoeld om innovatieve benaderingen te onderzoeken voor het scannen van behoeften en vereisten voor kennis, vaardigheden en competenties van de CCI en deze te matchen met het geschikte bestaande onderzoeks- en leermateriaal op basis van leerresultaten.
Hoofddoel is het creëren van een uitwisselingsplatform, het faciliteren van innovatief leer- en onderzoeksmateriaal, het in kaart brengen van de competentiebehoeften (gebruiker) en het matchen van deze behoeften met de geschikte leer / onderzoeksmodule (s). Het webgebaseerde platform en applicaties draaien op het platform.
Het Exchange-platform kan worden toegepast voor de projectdoelgroepen: VET & HE's, MKB's, ondernemers, sectororganisaties, sociale partners in de CCI.
 
Het zal werken als een set van ICT-applicaties (IO's): een database van bestaand leer- en onderzoeksmateriaal (uit verschillende bronnen) zal worden gecreëerd door educatief materiaal te uploaden naar een Exchange-platform (O1). Het uploaden zal worden ondersteund door de Intake-applicatie (O2) waar het leer- en onderzoeksmateriaal zal worden beschreven en voldoen aan bepaalde onderwijsstandaarden en -formaten om te voldoen aan de toelatingseisen. Ook zal een waarde van het geüploade materiaal bepaald worden volgens het ruilsysteem.
De zoekrobot (O4) maakt het voor de gebruiker mogelijk om de competentiebehoeften in kaart te brengen en aan deze behoeften te voldoen met de geschikte leer- / onderzoeksmodule (s). Het downloaden van het materiaal maakt gebruik van de aankoopapp van het Barter-systeem (O3). Het ruilsysteem is een ruilsysteem waarbij goederen rechtstreeks worden ingewisseld voor andere goederen zonder gebruik te maken van een ruilmiddel, zoals geld. In het project ontwikkelen we de criteria waaronder het uploaden en downloaden plaatsvindt en volgens welke de waarde van de geüploade materialen wordt bepaald en de waarde waarmee materialen kunnen worden gedownload. Barter werkt met een soort van kredietsysteem.
Tijdens het testen zullen we het onderzoek naar ontwikkelingen en nieuwe competenties en ontwikkeld leermateriaal (op 5 deelgebieden van de CCI) van een lopend Erasmus + project (Thrive!) Gebruiken om de ICT-toepassingen te testen. Er zal ook onderzoek worden gedaan om bestaand materiaal in kaart te brengen met het potentieel om te uploaden.
Meer informatie: www.ekfi.com