EKFI project goedgekeurd en gestart

Stivako heeft het EKFI project ingediend in het kader van het Europese programma Erasmus+. En het voorstel is goedgekeurd.

Het project "Kennis uitwisselen voor toekomstige innovatie" is gericht op het opnieuw bekijken van een oud probleem - namelijk de kloof tussen de bedrijven en organisaties - de wereld van werk - en de behoeften en vereisten voor geschoolde mensen en de onderwijswereld met hun studieprogramma's en curricula, in een nieuw perspectief. Het effectief dichten van deze kloof kan worden gediend door de twee werelden samen te voegen met innovatieve ICT-toepassingen. De belangrijkste toepassing is het innovatieve webplatform Map & Match voor het verbeteren van het leren in de culturele en creatieve industrieën (CCI).
 
Context / achtergrond: De CCI evolueert verder met structurele veranderingen. De subsectoren: media, visuele communicatie, print en publicatie, kunst, design, reclame, gaming, film / fotografie, internet en (tot op zekere hoogte) verpakkingen veranderen snel en het educatieve materiaal: onderzoeks- en leermateriaal volgt meestal .
 
Doelstellingen: Het huidige project is bedoeld om innovatieve benaderingen te onderzoeken voor het scannen van behoeften en vereisten voor kennis, vaardigheden en competenties van de CCI en deze te matchen met het geschikte bestaande onderzoeks- en leermateriaal op basis van leerresultaten.
Hoofddoel is het creëren van een uitwisselingsplatform, het faciliteren van innovatief leer- en onderzoeksmateriaal, het in kaart brengen van de competentiebehoeften (gebruiker) en het matchen van deze behoeften met de geschikte leer / onderzoeksmodule (s). Het webgebaseerde platform en applicaties draaien op het platform.
Het Exchange-platform kan worden toegepast voor de projectdoelgroepen: VET & HE's, MKB's, ondernemers, sectororganisaties, sociale partners in de CCI.
 
   « Meer Nieuws...