Een goed begin...

Het is begin September. De vakantieperiode is zo goed als voorbij. Lekker uitgerust en met frisse moed gaan we weer van start! 

Nieuwe ontwikkelingen in de markt

Stivako gaat dit najaar weer van start  met een reeks aan opleidingen en trainingen. Er zijn nieuwe ontwikkelingen gaande in de markt en daar passen wij ons cursusaanbod op aan. Zo hebben we gemerkt dat veel grafische bedrijven zien dat het ordermanagement aan het veranderen is.  Daarnaast speelt informatiebeveiliging op dit moment een grote rol bij bedrijven. Lees hieronder verder over deze onderwerpen.

Subsidie A&O fonds

Voor het hele jaar 2017 is er subsidie beschikbaar op alle hieronder genoemde, en andere opleidingen van Stivako. De subsidieregeling printmedia opleidingen is een eigen regeling van het A&O Fonds Grafimediabranche en bedraagt maximaal 30% exclusief btw. Voorwaarde is wel dat het bedrijf financieel bijdraagt aan het A&O Fonds Grafimediabranche.  

Kort overzicht aantal activiteiten dit najaar:

Staf & Kader opleiding: start 12 september 2017
Deze allround opleiding op MBO4-niveau is voor medewerkers die de ambitie hebben zich verder te ontwikkelen binnen het eigen bedrijf. Bijvoorbeeld voor ploegleiders of productiemanagers ‘in wording’. Onze oud-cursisten typeerde de opleiding met de volgende uitspraken: “Lekker praktisch!”
“Wat heerlijk om zo les te krijgen na een dag gewerkt te hebben”; “Ik raad het iedereen aan!”
 
Management en Marketing Creatieve industrie: start 11 september 2017
Voor diegenen die Staf & Kader hebben gedaan of vergelijkbaar, of voor HBO-ers die snel toegepaste kennis willen krijgen van de branche, biedt Stivako deze opleiding die zich verder verdiept in Management & Marketing. Persoonlijke vaardigheden maken een belangrijk deel uit van de opleiding.  Er wordt een groot stuk zelfstudie van de cursist verwacht en men doet een onderzoek / afstudeeropdracht voor het eigen bedrijf. 
 
Nieuwe opleiding ‘Ordermanager van de Toekomst’: start 18 september 2017
Veel grafische bedrijven zien dat het ordermanagement aan het veranderen is. De tijd dat alleen technische kennis voldoende was is voorbij. Andere vaardigheden, zoals commerciële vaardigheden en kennis over crossmedia zijn nodig om de schakel te zijn tussen de verkoop en de productie. De nieuwe opleiding ‘Ordermanager van de Toekomst’ speelt hierop in.
.
Nieuwe opleiding ‘Informatiebeveiliging’: start 10 oktober 2017
Informatiebeveiliging speelt op dit moment een grote rol bij bedrijven. He bedrijf heeft bijvoorbeeld adressenbestanden van klanten of jaarverslagen. 70% van alle incidenten rondom informatiebeveiliging ontstaan door menselijke fouten. Hoe waarborgt het bedrijf de veiligheid  van deze gegevens? De opleiding Informatiebeveiliging geeft snel inzicht in de meest relevante taken, risico’s en maatregelen. 
 
Training Communiceren & Leidinggeven: start 2 oktober 2017
Mensen maken het verschil! Succesvolle bedrijven besteden meer aandacht aan het aansturen van hun medewerkers en het creëren van een goede werkcultuur. Hier staat leidinggeven hoog op de agenda van het management. Leidinggeven is verantwoordelijkheid nemen voor mensen en het bedrijf. Het is meer dan iemand vertellen wat hij of zij moet doen. Goed communiceren is daarbij een voorwaarde. 
 
Training Preventiemedewerker: start 28 september 2017
De preventiemedewerker heeft een aantal specifieke taken rond Arbozorg. Hierbij speelt de webversie van de ARBO Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) een belangrijke rol. Bij bedrijven met minder dan 25 medewerkers kan de directeur de taken van de preventiemedewerker zelf uitvoeren, bij meer dan 25 medewerkers wordt verwacht dat de directeur in overleg met de werknemers een officiële preventiemedewerker aanstelt. In beide gevallen is deze training van toepassing.

Het Stivako-team staat voor u klaar!

In het najaar starten een aantal incompany – opleidingen / trainingen. Misschien ook iets voor uw bedrijf?
Kortom: een goed begin, is het halve werk. Begin het (school)jaar goed met een opleiding van Stivako.
Bel voor vrijblijvend opleidingsadvies naar 020-5435670.
 
   « Meer Nieuws...