Duurzaam investeren met subsidie bij Stivako

Wij hebben van het A&O fonds Grafimedia bericht ontvangen dat de nieuwe opleidingen Energie coordinator basis en vervolg gesubsidieerd worden met 30% en extra 10 % subsidie indien de deelnemer het diploma behaald.

Dankzij het A&O Fonds Grafimediabranche kunt u duurzaam investeren door gebruik te maken van verschillende subsidiemogelijkheden. Er zijn subsidiemogelijkheden beschikbaar voor:

  • Nieuwe medewerkers die om- of bijscholing nodig hebben (max 40%).
  • BBL-opleiding van nieuwe medewerkers (max 40% + eenmalige stimuleringspremie € 1.750,-).
  • Printmedia opleidingen (max 30%).
  • Opleidingen van machineleveranciers (max 10%).
  • Begeleidingstrajecten naar werk (max 65%) met mogelijkheden voor scholingsadvies en scholingsbudget (max 40%).

Alle actuele subsidieregelingen zijn verwerkt in de subsidiegids van 2018. Kijk op de website van het A&O fonds om deze uitgave te downloaden.

Alle aanvraagformulieren zijn aangepast naar de huidige regelingen. Meer informatie vindt u op de website van het A&O fonds op de pagina subsidie.

 
   « Meer Nieuws...