De wettelijke basis voor bescherming van persoonsgegevens

In deze workshop legt u de basis om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Europese privacywetgeving die vanaf 25 mei 2018 geldt.

Elk bedrijf dient haar eigen organisatorische en technische maatregelen te treffen op basis van de persoonsgegevens die ze verwerkt (als Verwerkingsverantwoordelijke én als Verwerker). Die maatregelen zijn het meest effectief als u ze baseert op:

  • een duidelijke overzicht van aanwezige soorten gegevens (ook in de gegevens die u van uw klanten ontvangt)
  • de afspraken die u wilt maken met uw relaties
  • de contractuele afspraken die u wilt maken.

Inhoud Workshop

U regelt dat tijdens de workshop! Met gebruik van blauwdrukmateriaal en/of online tools (ook van onze partners Dienstencentrum en Metaview) stelt u de volgende wettelijk verplichte documenten op:

  • Uw register van verwerkingsactiviteiten, met daarin de wettelijke grondslag waarop u gegevens verwerkt
  • Uw privacy policy (met aanvullende versie voor uw medewerkers)
  • Uw standaard verwerkersovereenkomsten

Daarnaast bepaalt u welke van de meest gebruikelijke best practices u al toepast binnen het bedrijf en aan welke u nog wilt werken om aan de eisen van uw klanten en de belangen van uw organisatie en uw medewerkers te voldoen. Aanvullend ontvangt u als blauwdrukmateriaal een procedure datalekken en voor uw medewerkers richtlijnen voor gebruik van ICT middelen.

Voor wie?

De workshop is geschikt voor iedereen die te maken heeft of krijgt met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Europese privacywetgeving en in het Grafimedia bedrijf de organisatie moet voorbereiden om te voldoen aan deze wet. Er is geen minimaal vooropleidingsniveau voor deze opleiding vastgesteld. Een gedegen voorbereiding van uw kant maakt het effect van de workshop groter (doornemen van materiaal en op voorhand instructies voor eventueel online toolgebruik doornemen)!

Waar, wanneer en kosten

Deze workshop wordt gegeven op aanvraag of Incompany. Voor data van deze workshop op open inschrijving georganiseerd, zie kalender of inschrijfformulier. Het aanvragen van meer informatie kan via 020-543 55 25 of via ons contactfomulier. De workshop gaat door bij minimale deelname van 8 deelnemers.


De workshop vindt plaats bij Stivako op Schiphol-Rijk, van 14.00 tot 18.00 uur.

De kosten van deze workshop zijn € 200 per deelnemer, excl, BTW.

Bewijs van deelname

Deelnemers ontvangen op desgewenst (met meerkosten van € 25,-) een bewijs van deelname.