Cursus Preventiemedewerker regio Zuid-Nederland

De Preventiemedewerker is een medewerker die een aantal specifieke taken rond Arbozorg toebedeeld krijgt. Elke bedrijf met meer dan 25 werkzame personen moet een preventiemedewerker aanstellen. Bij bedrijven met minder dan 25 werkzame personen kan de directeur de taken zelf uitvoeren. 

In de nieuwe Arbowet krijgt de preventiemedewerker een stevigere rol in de organisatie. De werkgever moet zorgen dat de preventiemedewerker voldoende is opgeleid en/of geïnstrueerd is om zijn/haar (wettelijke) taken goed te kennen, maar ook te weten welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden er zijn. Daarnaast is het belangrijk voor een preventiemedewerker om te weten hoe om te gaan met risico’s en deze ook in het eigen bedrijf te herkennen.  

Stivako organiseert binnenkort de opleiding ‘Preventiemedewerker Grafimedia’ in de provincies Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

Deze opleiding is erkend door de sociale partners waaronder de werkgeversorganisatie KVGO en bestaat uit drie modules (3 lessen).

Deze worden gegeven op donderdag 7 maart de gehele dag (2 modules) en vrijdag 8 maart in de ochtend (1 module). Vervolgens doet u een paar weken later schriftelijk examen (locatie: Stivako).  

Na het succesvol afronden van deze opleiding (aanwezigheid, opdrachten en examen):

-          Ontvangt u een branche-erkend diploma

-          Heeft u branche specifieke kennis m.b.t. Arbo-aspecten en de Arbocatalogus

-          Beschikt u over praktische kennis die direct toepasbaar is in het (eigen) bedrijf, waaronder de Arbo RI&E Grafimedia

-          Kunt u in aanmerking komen voor een lichte Arbo RI&E Grafimedia toetsing en hiermee bespaart u direct kosten  

Voor meer informatie over de opleiding en inschrijven, klik hier.  De exacte leslocatie wordt nog nader bepaald. Dit is mede afhankelijk van de herkomst van de cursisten.

Mocht u liever meedoen met de ‘reguliere’ cursus, deze start op 11 april, in de avonduren (18.00-21.00 uur), locatie Schiphol-Rijk. Klik hier voor het inschrijfformulier.

 
   « Meer Nieuws...