Cursus Preventiemedewerker in Oost-Nederland

De Preventiemedewerker is een medewerker die een aantal specifieke taken rond Arbozorg toebedeeld krijgt. Elke bedrijf met meer dan 25 werkzame personen moet een preventiemedewerker aanstellen. Bij bedrijven met minder dan 25 werkzame personen kan de directeur de taken zelf uitvoeren.

In de nieuwe Arbowet krijgt de preventiemedewerker een stevigere rol in de organisatie. De werkgever moet zorgen dat de preventiemedewerker voldoende is opgeleid en/of geïnstrueerd is om zijn/haar (wettelijke) taken goed te kennen, maar ook te weten welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden er zijn. Daarnaast is het belangrijk voor een preventiemedewerker om te weten hoe om te gaan met risico’s en deze ook in het eigen bedrijf te herkennen. 

Stivako organiseert op 14 en 15 januari 2019 de opleiding ‘Preventiemedewerker Grafimedia’ in de provincies Gelderland en Overijssel.

Deze opleiding is erkend door de sociale partners waaronder de werkgeversorganisatie KVGO en bestaat uit drie modules (3 lessen).

Na het succesvol afronden van deze opleiding (aanwezigheid, opdrachten en examen):

-          Ontvangt u een branche-erkend diploma

-          Heeft u branche specifieke kennis m.b.t. Arbo-aspecten en de Arbocatalogus

-          Beschikt u over praktische kennis die direct toepasbaar is in het (eigen) bedrijf, waaronder de Arbo RI&E Grafimedia

-          Kunt u in aanmerking komen voor een lichte Arbo RI&E Grafimedia toetsing en hiermee bespaart u direct kosten

Voor meer informatie over de opleiding en inschrijven, klik hier.  De exacte leslocatie wordt nog nader bepaald.

Mocht u op basis van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u gerust contact opnemen.

 

 
   « Meer Nieuws...