Creative ECVET-partnership

In dit Leonardo-partnershipproject ontwikkelt Stivako met de andere partners een systeem van erkenning en overdracht van leerresultaten in het beroepsonderwijs (of delen van het beroepsonderwijs) in de deelnemende landen.

In de toekomst of andere projecten is het doel om het ECVET-benadering toe te passen in alle lidstaten van de Europese Grafische Media Network (EGIN).

Dit Europees Leonardo partnership is gericht is op het transparanter maken van grafimedia opleidingen in Europa.

Samen met partners uit Finland, Denemarken, Groot-Brittanie en Nederland wordt gewerkt aan een "map" en assessment om opleidingen zoals offsetdrukker of mediavormgever te beschrijven en daardoor helder te maken wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen de diverse landen. Stivako heeft een onderzoek uitgevoerd naar de verschillende wijzen van assessment binnen bedrijven en opleidingsinstituten.
Dit maakt het mogelijk om te komen tot een gemakkelijkere wijze om studenten uit te wisselen en voor ondernemers om te kijken of niet gekwalificeerde potentiële medewerkers passen binnen een functie.