Circulair ondernemen in de Grafimedia

Wat is circulair ondernemen?

Bij circulair ondernemen worden producten en grondstoffen zo veel en zo vaak mogelijk hergebruikt, waardoor het verlies van deze grondstoffen wordt geminimaliseerd. Door hergebruik van afval en restanten in het productie- en dienstverleningsproces, zijn er minder primaire grondstoffen nodig, waardoor de belasting van het milieu aanzienlijk wordt verminderd.

Zoals bekend wil de Nederlandse overheid dat Nederland in 2050 ‘volledig circulair’ is. In een recent verschenen rapport (ICER2021) van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) die de stand van zaken hieromtrent weergeeft, staat dat Nederland nu, in vergelijking met 10 jaar geleden, niet veel verder is gekomen op dit vlak. Dat klinkt vreemd, aangezien er allerlei initiatieven worden genomen om circulair (duurzaam) te ondernemen. Zo blijkt ook uit de workshop die 1 maart gegeven is.

Resultaten onderzoek

Uit één van de onderzoeken die is uitgevoerd door de VUbinnen onze sector blijkt dat maar liefst 75% in de Grafimedia iets (of meer) doet aan Circulair ondernemen. De branche is dus zeker actief bezig met circulair ondernemen in verschillende vormen; van het inzetten van het juiste materiaal tot aan hergebruik van afvalstromen en het betrekken van partners in de keten.

Het hergebruik van materialen is een van de bekendste vormen. Maar ook het delen van mensen en machines, aandacht voor en het motiveren van mensen in de organisatie is een vorm van circulair ondernemen. Uit de discussies in de workshop bleek dat bedrijven het moeilijk vinden om zichzelf op de kaart te zetten met betrekking tot hun bedrijfseigen circulariteit, in vergelijking met andere bedrijven en sectoren. Uit het onderzoek blijken de factoren tijd, geld en regelgeving belemmerende obstakels te zijn om (meer) circulair te ondernemen.

Meer informatie?

Wil je meer informatie? Volg dan de link naar het onderzoek. 

 
 
   « Meer Nieuws...